Úvod do genetiky v kontextu mentální retardace

27.12.2006 8:19

Genetická věda poskytuje důležité informace o lidech s mentální retardací. Znalost skutečnosti, že mentální retardace je dědičná, nám umožňuje, abychom celému problému lépe porozuměli a mohli vést odbornější diskuse o etických otázkách týkajících se genetického výzkumu.Více na webu Dobromysl.cz.

Klíčová slova: