Memorandum pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty

22.04.2007 19:11

Zlepšení orientace a komunikace pro těžce postižené hluchoslepotou vyžaduje specifický přístup v přiznávání kompenzačních pomůcek (včetně sluchadel). Zástupci hluchoslepých (o.s. LORM, Tyfloservis), zástupci plátců (VZP a oborových ZP) a zástupci odborných lékařských společností (ORL a Oftalmologické společnosti J. E. Purkyně) se shodli na postupu obsaženém v Memorandu pro poskytování kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty. Na stránkách LORM je vedle memoranda také seznam očních lékařů oprávněných předepisovat speciální oční pomůcky.

Klíčová slova: