Petit

29.01.2007 8:21

Hlavní náplní práce občanského sdružení PETIT je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. Nabízí i speciální klávesnice, velkoplošná tlačítka, polohovací zařízení, komunikátory  a další pomůcky, které (nejen) dětem s postižením usnadňují ovládání počítačů.

Klíčová slova: