Počítače se speciální úpravou pro těžce zrakově postižené

29.01.2007 8:19

Rozsáhlý materiál RNDr. Hany Bubeníčkové na stránkách informačního systému Braillnet.cz obsahuje historickou část, dále se zabývá speciální úpravou pro potřeby těžce zrakově postižených, způsoby odstraňování bariéry nevidomých v oblasti čtení, psaní a vzdělávání, uvádí definici kompenzační pomůcky pro těžce zrakově postižené uživatele a končí členěním náročných kompenzačních pomůcek.

Klíčová slova: