Základní informace

Jak vzniká a co je to stomie

22.02.2007 8:39

Stomikův soukromý klub uvádí popis stomie i s obrázky. Všímá si i nepříjemných důsledků, které pro člověka má vývod - že nemůže ovládat vyměšování a stolice odchází samovolně, protože chybí svěrač konečníku.

Co je stomie

22.02.2007 8:40
Stránky České ILCO - sdružení stomiků v České republice přinášejí základní informace o stomii. Podle toho, který dutý orgán je vyveden, se rozlišují tři základní druhy stomií:
Kolostomie  = vývod tlustého střeva
Ileostomie = vývod tenkého střeva
Urostomie = vývod močovodu
Podle doby, na kterou je stomie vytvářena, se rozlišují stomie dočasná a trvalá.

Co jsou stomie a jak je dělíme

22.02.2007 8:45
Příspěvek na stránkách České chirurgické společnosti je doplněn formulářem umožňujícím odeslat dotaz odborníkovi.

Nemocný s ileostomií a kolostomií

22.02.2007 8:46

Doporučený postup pro praktické lékaře, který připravili v rámci projektu České lékařské společnosti J. E. Purkyně MUDr. Zuzana Šerclová a prof. MUDr. František Antoš, CSc.

Obrazová galerie

17.06.2014 23:41

Obrázky stomií zde uvedené jsou staženy ze stránky astralské stomičky Sharon a s jejím souhlasem publikovány na webu Stomie: stomikův soukromý klub.

Charta práv stomiků

17.06.2014 23:42

Mezinárodní asociace stomiků prostřednictvím tzv. Charty práv stomiků (Charter of Ostomates' Rights) deklaruje základní potřeby a práva této skupiny pacientů. Hájí jejich právo obdržet informace i péči, které jim umožní vést nezávislý život a podílet se na všech důležitých rozhodnutích. Cílem Mezinárodní asociace stomiků je realizace jednotlivých bodů této Charty ve všech zemích světa.

Základní informace - péče o stomie

17.06.2014 23:43

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. . Na svých stránkách informuje o různých typech stomií, jaké pomůcky jsou nabízeny. Je zde uvedena i bezplatná linka pro poradenství.

Stomie - základní informace

17.06.2014 23:44

Zelená hvězda je největší sítí prodejen a výdejen zdravotnických prostředků v České republice. Její služby již využívá přes 3 000 lékařů. Na jejích stránkách jsou rovněž informace o stomii, o jejích druzích, o pomůckách pro stomiky.