Co je stomie

22.02.2007 8:40
Stránky České ILCO - sdružení stomiků v České republice přinášejí základní informace o stomii. Podle toho, který dutý orgán je vyveden, se rozlišují tři základní druhy stomií:
Kolostomie  = vývod tlustého střeva
Ileostomie = vývod tenkého střeva
Urostomie = vývod močovodu
Podle doby, na kterou je stomie vytvářena, se rozlišují stomie dočasná a trvalá.
Klíčová slova: