Život se stomií

Vztah mezi stomikem a lékařem

22.02.2007 8:47

Jedním z nejtěžších úseků v životě člověka je prožití zkušenosti s operací, po níž zůstane trvalý následek - střevní vývod (kolostomie). Myslím, že každý, kdo se ocitne v této situaci, prochází fází zklamání, že se nepodařila operace bez vytvoření stomie. V našich nemocnicích se stále ještě odehrávají rozhovory o možnosti vytvoření stomie mezi pacientem a lékařem (pokud ovšem vůbec nějaký rozhovor proběhne) tak, že lékař řekne: "Uděláme vše proto, aby nemusela být stomie. Ale pokud nebude jiná možnost, budeme muset vývod vytvořit" ... (příspěvek MUDr. Pavla Vedry na webu České ILCO)

Život se stomií

17.06.2014 23:47

Bakalářská práce Jany Doležalové na Masarykově univerzitě je zaměřena na problematiku kvality života u pacientů se stomií. Teoretická část nejprve rozebírá tematiku stomie a poté kvality života. V závěru teoretické části je popsána kvalita života u stomiků. Praktická část zjišťuje názory respondentů v oblasti rodinných, pracovních a společenských vztahů a jejich ovlivnění stomií.

Život se stomií

17.06.2014 23:46

V edici Život se stomií vydává firma B. Braun brožury pro jednotlivé typy stomických pacientů, především s problematikou ileostomie − vývodu z tenkého střeva, kolostomie − vývodu z tlustého střeva a urostomie − vývodu z močovodu. Každá z publikací obsahuje nejen podrobné a přehledné informace o konkrétní stomii, ale i cenné rady v oblasti ošetřování a kompletní přehled pomůcek, které mohou maximálně ulehčit život stomikům. Vše je doplněno názornými fotografiemi a nákresy. Důležité jsou také informace týkající se zapojení pacientů do normálního života, zejména návratdo zaměstnání, intimní život, cestování, sportovní aktivity nebo dietní režim. V neposlední řadě zde najdete seznam poradců firmy B. Braun, na které je možné se obrátit v případě problému, kontakty na kluby stomiků či seznam prodejen Zelené hvězdy.

Hodnocení kvality života pacientů se stomií

19.02.2013 21:44

Diplomová práce Jany Marešové z Masarykovy univerzity hodnotí kvalitu života pacientů se stomií. Zabývá se změnami po stránce psychické, sociální, partnerské, pracovní a zájmové. Teoretická část obsahuje jednak poznatky o anatomii trávicího traktu, definici a druhu stomií, indikacích k vytvoření stomie a ošetřování stomií, tak i kapitoly o životním stylu stomiků a kvalitě života. Životní styl stomiků popisuje jejich sociální stránku, psychický stav a přijmutí stomie, výživu a pitný rezim, fyzickou aktivitu a sexualitu. Kapitola o kvalitě života nejprve pojednává o tom, co tento pojem znamená z pohledu historie a různých vědních oborů, a poté se zabývá problematkou kvality života pacientů s kolostomií a ileostomií dle dostupných tuzemských i zahraničních studií. Praktická část diplomové práce je zaměřena na sledování parametrů a změn, které mohou ovlivňovat kvalitu života stomiků. Šetření bylo realizováno formou dotazníkové metody u 55 stomiků z Brna a blízkého okolí.

Co vás čeká?... aneb Životní styl se stomií

19.02.2013 21:33

Sekce na stránkách Stomici.cz se zabývá přípravou na operaci, prvními reakcemi po operaci, pobytem v nemocnici, právy stomického pacienta, každodenním životem, kdy je třeba vyhledat pomoc lékaře nebo stomasestry. Nabízí taky příručky pro stomiky.

O životě bez střeva

19.02.2013 21:28

Rozhovor s předsedkyní občanského sdružení Život bez střeva Ivetou Novákovou, jaká je náplň práce jejich sdružení, s jakými problémy se stomici i sdružení setkávají.

Život se stomií

22.02.2007 8:55

Stránky České ILCO - sdružení stomiků v ČR obsahují celou sekci věnovanou životu se stomií. Nabízí desatero pro nové stomiky, články o prvním setkání stomasestry se stomikem, o vztahu mezi stomikem a lékařem, o výživě.

Zkušenosti

22.02.2007 8:53

Osobní zkušenosti se stomií autora webu Stomikův soukromý klub.

Život se stomií

17.06.2014 23:48

Roční zkušenosti se stomií popisuje na webu Vaše děti.cz matka Honzíka, kterému musel být vytvořen vývod stomie krátce po narození.