Charta práv stomiků

17.06.2014 23:42

Mezinárodní asociace stomiků prostřednictvím tzv. Charty práv stomiků (Charter of Ostomates' Rights) deklaruje základní potřeby a práva této skupiny pacientů. Hájí jejich právo obdržet informace i péči, které jim umožní vést nezávislý život a podílet se na všech důležitých rozhodnutích. Cílem Mezinárodní asociace stomiků je realizace jednotlivých bodů této Charty ve všech zemích světa.