Pomůcky pro stomii

Nejdůležitější úlohou stomických pomůcek je zachycování stolice a moči. Volba vhodné pomůcky závisí na typu stomie, vlastnostech pokožky, na specifických potřebách a aktivitě stomika. Katalogy pomůcek jednotlivých firem obsahují přes sto položek. Naprostá většina pomůcek je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, u několika pomůcek  je nutné schválení revizním lékařem.

Stomické pomůcky

22.02.2007 8:57
Sekce na webu České ILCO obsahuje přehled firem dodávajících stomické pomůcky, limity spotřeby stomických pomůcek a další informace.

Pomůcky stomické

22.02.2007 9:01

Katalog na webu společnosti Sanicare uvádí stomické pomůcky Coloplast a Convatec.

Seznam úhrad stomických pomůcek

19.02.2013 22:45

Kompletní seznam úhrad stomických pomůcek je k dispozici webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny, přičemž zeleně je označeno zboží, které je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a žlutě zboží s úhradou devadesát a více procent.

Péče o pacienta se stomií

19.02.2013 22:49

Věra Nováková z nemocnice Havlíčkův Brod se dělí o své desetileté zkušenosti z práce stomické sestry. Z velké části popisuje, jak používat stomické pomůcky.

Stomie

19.02.2013 22:54

Příspěvek na webu Pomůcky pro zdraví obsahuje charakteristiku základních typů pomůcek pro stomiky a rovněž limity úhrady pro předpis pomůcky.

Stomické pomůcky

17.06.2014 23:52

Primárně stomické pomůcky slouží k jímání stolice, moči a případných pachů. V dnešní době jsou k dostání pomůcky v mnoha různých tvarech a velikostech pro maximální pohodlí stomika. Nedílnou součástí pomůcek pro stomiky se staly prostředky pro ochranu a péči o pokožku v okolí stomie. Web Stomie.cz popisuje tři různé druhy stomických pomůcek.

Stomické pomůcky

17.06.2014 23:52

Na webu dodavatele zdravotnických prostředků Zelená hvězda jsou stomické pomůcky roztříděny do pěti skupin.