Co je to roztroušená skleróza

Edukační poznávací brožury

22.02.2007 6:51

Unie Roska nabízí na svých stránkách ke stažení brožury Kateřina Kulhavá - Povolání potápěč, Možnosti fyzioterapie v léčbě RS, Deprese a RS, Jak aktivně žít s RS, Alternativně terapie, Otevřeně o RS, Léčba RS imunosupresivy, RS, poruchy močení a erekce.

Roztroušená skleróza mozkomíšní

17.06.2014 23:25

Roztroušená skleróza je choroba zejména mladého věku. Na celém světě je odhadováno dva a půl miliónu nemocných, v České republice přibližně deset tisíc. Pacienti, kteří jsou odhodláni s nemocí bojovat, především aktivním životním stylem, mají před sebou příznivou perspektivu. Dokument vypráví o dvou pacientkách jedna je umělecká fotografka, druhá studentka psychologie. Obě dokazují, že s roztroušenou sklerózou se dá nejen dobře žít, ale také dosahovat vynikajících výkonů. Dokument je z cyklu Diagnóza České televize z roku 2006.

Roztroušená skleróza

17.06.2014 23:23

Pořad České televize z cyklu Medicínia pro 21. století je z roku 2011. Je věnován moderní biologické léčbě roztroušení sklerózy a nabízí také pohled do RS centra při Neurologické klinice VFN v Praze, našeho předního pracoviště, které se léčbě nemoci věnuje.

Roztroušená skleróza.info

11.02.2013 17:51

Webové stránky Roztroušená-skleróza.info obsahují informace o RS, léčbě, dietách, videa i prostor pro diskuzi a poradnu.

Fakta o RS

22.02.2007 7:08
Tato rubrika na webu Aktivní život.cz informuje obšírně  o tom, co je to roztroušená skleróza, jaký je její výskyt ve světě v ČR,  a uvádí střípky z historie této choroby.

Roztroušená skleróza

22.02.2007 7:07
Videozáznam pořadu České televize z cyklu Diagnóza z roku 2004. Postupnou ztrátou citlivosti nervových buněk vede roztroušená skleróza v nejtěžší fázi až ke stádiu takříkajíc půl života, kdy duševně zdravý člověk žije bez možnosti zapojit do života své tělo. Lékařem, který nás s nemocí seznámí a představí i pacienty v různých fázích vývoje choroby, je Eva Havrdová z Neurologické kliniky VFN v Praze.

Knihy o roztroušené skleróze pro pacienty a laickou veřejnost

22.02.2007 7:04
Národní lékařská knihovna začala zpracovávat z podnětu Helpnetu katalog knih určených pro pacienty a laickou veřejnost. Knihy uvedené v katalogu si mohou zájemci vypůjčit osobně v Národní lékařské knihovně (Sokolská 54, Praha 2, tel. 296 335 911, e-mail nml@nlk.cz),  anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v kterékoli veřejné knihovně.

Základní informace o roztroušené skleróze

22.02.2007 7:03
Nejrozsáhlejší souhrn informací o roztroušené skleróze na tuzemském internetu je na webu nadačního fondu Impuls. Příspěvek se člení do kapitol Výskyt onemocnění, Vývoj vědeckých poznatků, Určení diagnózy, Příznaky, Léčba, které se zpravidla člení do dalších podkapitol.

Převzaté články o RS

22.02.2007 7:00
Desítky článků o roztroušené skleróze jsou soustředěny na webu Unie Roska.

Co je to roztroušená mozkomíšní skleróza

22.02.2007 6:57
Rozsáhlý popis nemoci vycházející z řady zdrojů  začíná historií RS, rozebírá její průběh, příznaky, možnosti diagnostiky, léčby, vliv na těhotenství, uvádí funkční hodnotící stupnice a přehled RS center v ČR. Psáno srozumitelně pohledem poučeného pacienta autorkou webu Ereska.cz Hankou Sibřinovou.

Diplomová práce o RS

22.02.2007 6:52
Svou diplomovou práci  pojala Marcela Šidlíková formou výzkumně-průzkumnou. Zaměřila se na poskytnutí informací o RS pro širokou veřejnost a pacienty samotné. Součástí úvodní teoretické části jsou charakteristika onemocnění, příčiny, projevy, léčba. Dále se zde dočtete o rizikových faktorech a režimových opatřeních, která by nemocní měli znát a dodržovat. Nechybí ani sociálně-právní hledisko nemoci, které platí pro zdravotně postižené obecně.
Část vědecko-průzkumná vznikla na základě setkávání s lidmi trpícími RS, vyplňování dotazníku a vyhodnocování výsledků, jež jsou zpracovány do grafů a uvedeny v přílohách.Součástí příloh jsou mapy výskytu RS, přehled sociálně-právních nároků pro zdravotně postižené, přehled organizací “roskařů”, seznam literatury o RS aj

Roztroušená skleróza

17.06.2014 23:27

Roztroušená skleróza (zkráceně RS, latinsky: sclerosis multiplex, anglicky: Multiple sclerosis, zkráceně MS) je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu), čímž způsobuje demyelinizaci (rozpad myelinových pochev). Nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let) a její výskyt je častější u žen (přibližně v poměru 2:1). Její prevalence se pohybuje v rozmezí od 2 do 150 pacientů na 100 000 obyvatel. Onemocnění popsal v roce 1868 jako první Jean-Martin Charcot. Podrobný popis je na stránkách Wikipedie.