Pacientské organizace

Unie Roska v ČR

22.02.2007 7:30
Unie Roska – česká MS společnost je občanské sdružení, které pomáhá postiženým roztroušenou sklerózou. Navázalo na spolky (kluby) Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983. Jako česká multiple sclerosis (MS) společnost je aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Velice efektivní je svépomoc postižených. Činnost realizuje Unie Roska  také v samostatných regionálních Roskách s využitím iniciativy „zdola“. Má celorepublikovou působnost, její  organizační složky jsou ve všech  14 krajích a má více než 3000 členů.

SMS - sdružení mladých sklerotiků

22.02.2007 7:35
Občanské sdružení SMS vzniklo s cílem pomáhat lidem s RS překonávat ty nejtěžší začátky po zjištění diagnózy a ukazovat možnosti, jak se s touto nemocí dá vyrovnat a naplno žít. Pořádá několik společných akcí do roka.

Svaz postižených civilizačními chorobami

22.02.2007 7:50

SPCCH poskytuje služby pro dospělé kardiaky, respiriky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou, onkologickým onemocněním, dialyzované pacienty, postižené únavovým syndromem, vertebrogenním onemocněním, dále letní a zimní tábory a rehabilitačně výchovné pobyty pro děti postižené astmatickým a alergickým onemocněním, diabetem, epilepsií, celiakálií, kardiovaskulárním onemocněním