Diplomová práce o RS

22.02.2007 6:52
Svou diplomovou práci  pojala Marcela Šidlíková formou výzkumně-průzkumnou. Zaměřila se na poskytnutí informací o RS pro širokou veřejnost a pacienty samotné. Součástí úvodní teoretické části jsou charakteristika onemocnění, příčiny, projevy, léčba. Dále se zde dočtete o rizikových faktorech a režimových opatřeních, která by nemocní měli znát a dodržovat. Nechybí ani sociálně-právní hledisko nemoci, které platí pro zdravotně postižené obecně.
Část vědecko-průzkumná vznikla na základě setkávání s lidmi trpícími RS, vyplňování dotazníku a vyhodnocování výsledků, jež jsou zpracovány do grafů a uvedeny v přílohách.Součástí příloh jsou mapy výskytu RS, přehled sociálně-právních nároků pro zdravotně postižené, přehled organizací “roskařů”, seznam literatury o RS aj