Pečující organizace

MS centra v ČR

22.02.2007 7:43
V České republice existuje 13 MS Center, která jsou zaměřena na diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění centrálního nervového systému, především na roztroušenou sklerózu mozkomíšní. Přehled uvádí nejen jejich adresy, ale i podrobnější informace o jejich činnosti.

Domov sv. Josefa

22.02.2007 7:45

Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem je jediným lůžkovým zařízením v ČR, kde nacházejí opravdové útočiště lidé nemocní roztroušenou sklerózou. V domácí atmosféře s odbornou zdravotní péčí zde mají možnost žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Toto nestátní zdravotnické poskytuje nejen samotnou komplexní péči v DSJ, ale i poradenské služby ohledně domácí péče a RS, stejně jako půjčovnu pomůcek pro snadnější život se zdravotním postižením

Monada

22.02.2007 7:58
Klinika komplexní rehabilitace Monada má od roku1996 sekci návštěvní služby pro fyzioterapii a rehabilitaci nepohyblivých (imobilních) nemocných s působností po celé Praze. Jde o systém komplexní rehabilitační péče v bytech pacientů. Využívají ji také pacienti s roztroušenou sklerózou.

Rehabilitační klinika Malvazinky

22.02.2007 7:59

Rehabilitační klinika Malvazinky nabízí komplexní rehabilitační péči o klienty po ortopedických, neurochirurgických, traumatologických, kardiochirurgických operacích a po úrazech, o klienty s akutními nebo chronickými bolestmi pohybového aparátu včetně degenerativního onemocnění kloubů, s centrálním nebo periferním onemocněním nervového systému.

Sanatoria Klimkovice

24.02.2013 16:22

Sanatoria Klimkovice nabízejí léčebně - rehabilitační neurologický program pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

Centrum Paraple

17.06.2014 23:39

Centrum Paraple je zařízení určené v prvé řadě těm, kteří se po svém poranění míchy ocitnou v krizové životní situaci. Pomáhá přímo jednotlivým lidem po úrazu či nemoci vrátit se do běžného života, vyrovnat se co nejrychleji s důsledky postižení, snížit závislost na pomoci druhých osob, udržet se v optimální fyzické kondici, zapojit se do společnosti, najít pracovní uplatnění. Některé jeho služby využívají také pacienti s RS upoutaní na vozík, například rehabilitační program, poradenství při výběru vozíku a podobně. Návštěvníci Prahy – vozíčkáři mohou také využívat bezbariérové ubytování v Centru Paraple.