Nemoci svalů a neuromuskulární

Emeryho - Dreifussova svalová dystrofie

20.02.2007 23:11
Emeryho- Dreifussova muskulární dystrofie je vzácné dědičné onemocnění charakterizované triádou příznaků: časné kontraktury flexorů lokte, Achillovy šlachy a šíjového svalstva, myopatie lokalizovaná převážně v humeroperoneální svalové skupině a poruchy srdečního rytmu a/nebo dilatační kardiomyopatie. Více na stránkách Asociace muskulárních dystrofiků v ČR.

Charcot-Marie-Toothova choroba – CMT

02.11.2012 10:54

Onemocnění Charcot-Marie-Tooth patří mezi nervosvalová onemocnění. Název CMT choroba nebo HMSN neoznačuje jedinou chorobu, ale skupinu dědičných onemocnění, jejichž hlavními příznaky jsou slabost končetinového svalstva, která začíná zpravidla na dolních končetinách (později většinou postihuje i horních končetiny), atrofie svalstva a porucha citlivosti. Více naleznete v článku o tomto onemocnění.

Dětská mozková obrna

02.11.2012 10:45

Stránky farmacie.c nabízejí popis vzniku, příznaků, příčin, léčby dětské mozkové obrny a mnoho dalších informací o tomto onemocnění.

Dětská mozková obrna (DMO)

02.11.2012 10:42

Dětská mozková obrna (DMO) je souhrnný název, který popisuje skupinu neprogresivních, nepřenosných stavů motoriky člověka, které způsobují fyzický handicap ve vývoji člověka, a to zejména v různých oblastech hybnosti. Webové stránky Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně popisují čtyři hlavní skupiny tohoto onemocnění.

Typy nervosvalových onemocnění

02.11.2012 10:35

Na stránkách Asociace muskulárních dystrofiků najdete popis několika typů svalové dystrofie. V jednotlivých článcích se seznámíte s průběhem onemocnění, jeho projevy a důsledky.

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

20.02.2007 23:17

Příspěvek na webu Parent Projectu popisuje onemocnění, stanovení diagnózy i život s touto nemocí, poskytuje základní rady.

Obrna

20.02.2007 23:16
Rozsáhlý článek MUDr. Petra Pokorného na webu Ordinace.cz popisuje, co to znamená, když se řekne obrna. Týká se omezení pohyblivosti, říká se jí též ochrnutí a příčina může být různá - cévní mozková příhoda, nádorová onemocnění, dětská mozková obrna, zánětlivé příčiny, úrazy mozku, míchy či nervů. Dále se zabývá vyšetřením a léčbou obrny a odpovídá na časté otázky.

Co je to choroba CMT (Charcot - Marie - Tooth)

20.02.2007 23:14

Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je nejobvyklejší dědičná neuropatie, která postihuje zhruba čtyři tisíce Čechů. Jak uvádějí stránky Společnosti C-M-T, u pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních (a posléze i horních) končetin jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na končetinách slábnou, protože postižené nervy je dostatečně nestimulují. Navíc dochází i ke zhoršování funkce senzorických nervů, zprostředkovávajících vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly zásobují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku života.

Srdce a svalové dystrofie

20.02.2007 23:12
Každý nemocný s dědičnou svalovou dystrofií by měl mít vyšetřeno srdce kvalifikovaným odborníkem. Podle typu dystrofie je potom potřeba volit paletu speciálních vyšetřovacích metod, intervaly sledování a druh léčby. Podrobněji o tom pojednává příspěvek na webu neuromuskulární sekce České neurologické společnosti.

C- M-T ...lidé s dědičnou neuropatií...

18.01.2014 11:52

Cílem tohoto webu je obeznámit veřejnost s nemocí Charcot-Marie-Tooth známou též pod zkratkou C-M-T. Stránky nabízejí rovněž příběhy pacientů s touto nemocí.