Dětská mozková obrna (DMO)

02.11.2012 10:42

Dětská mozková obrna (DMO) je souhrnný název, který popisuje skupinu neprogresivních, nepřenosných stavů motoriky člověka, které způsobují fyzický handicap ve vývoji člověka, a to zejména v různých oblastech hybnosti. Webové stránky Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně popisují čtyři hlavní skupiny tohoto onemocnění.