Aktuálně

Bacha, přítel!

03.12.2012 21:20

Tento text je určen všem osobám se zdravotním postižením, které mají utkvělou potřebu páchat dobro. Berte můj příběh jako vyléčení z dobrodiní.

Paralympionik Jan Povýšil se stal novou tváří programu Auto ESA Handy Car

04.12.2012 14:01

Auto ESA, jeden z nejúspěšnějších autobazarů na tuzemském trhu, podepsal smlouvu s paralympionikem Janem Povýšilem. Třicetiletý plavec, který si z posledních čtyř paralympiád přivezl dohromady pět bronzových medailí, se zapojí do programu Handycar a pomůže společnosti Auto ESA lépe reagovat na potřeby řidičů se zdravotním postižením.

Vodafone spustil eScribe přepis pro neslyšící

04.12.2012 20:51

Vodafone jako první mobilní operátor v Česku usnadňuje komunikaci osobám se sluchovým postižením a zavádí ve vybraných 12 prodejnách službu eScribe, on-line přepis řeči na dálku. Zákazníci se sluchovým postižením si zde nyní zvládnou i bez asistence zařídit vše potřebné od koupě mobilního telefonu až po nastavení SMS tarifu. Využití eScribe je navíc zcela zdarma.

Diskuse je lepší než obviňování

05.12.2012 22:25

Před nedávnem se v Králíkách a nedalekém Jablonném staly tři vraždy spáchané rukou lidí trpících schizofrenií. Dodnes je touto tragickou událostí život v Králíkách poznamenán. Zástupci města proto uspořádali pro širokou veřejnost diskusní setkání „Fakta a mýty o schizofrenii“ a oslovili pracovníky ze sdružení Péče o duševní zdraví, aby se diskuse zúčastnili.

Služba Era eScribe pro neslyšící je od prosince dostupná ve všech Era Finančních centrech

06.12.2012 13:27

Už ve všech 73 Era finančních centrech po celé České republice se neslyšící či těžce nedoslýchaví lidé pohodlně domluví s klientskými pracovníky, a to díky plošnému zavedení služby Era eScribe. Půlroční testování ukázalo, že osobám se sluchovým postižením tato služba zásadně zlepšuje orientaci v nabídce a pracovníkům poboček usnadňuje zpracovávání požadavků klientů.

sKarta: Převzít či nepřevzít ji?

08.12.2012 16:07

Z páteční tiskové konference předsedy vlády P. Nečase, ministryně práce a sociálních věcí L. Müllerové, generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky a generálního ředitele České pošty s.p. P. Zatloukala vyplynulo, že budou změněny zákony, které se týkají sKarty. Jak uvádí na webu NRZP ČR její předseda Václav Krása, až do přijetí nové zákonné úpravy platí, že tomu, kdo nyní nepřevezme sKartu, budou chodit dávky tak jako dosud. To znamená i poštovní poukázkou, a to bezplatně. 

Česká republika oficiálně ukončila Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

12.12.2012 12:16

Právě ukončený Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity přispěl ke zlepšení vnímání role seniorů a upozornil na nutnost změny celkového přístupu společnosti k problematice stárnutí. Je nutné pokračovat v projektech, které byly během letošního roku zahájeny. Stejně tak je nutné podnítit starší občany k aktivnímu životu a podpořit jejich zapojení k podpoře ekonomického růstu. Vyplývá to z vystoupení účastníků závěrečné konference k ukončení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, jež proběhla 11. prosince v Břevnovském klášteře v Praze.

Jak řešit různé situace v souvislosti s sKartou

12.12.2012 12:20

Vzhledem k různým nejasnostem a nedorozuměním, vzniklým v souvislosti s  tiskovou konferencí předsedy Vlády ČR P. Nečase, ministryně MPSV ČR L. Müllerové a generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky, připravila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR návod pro ty, kdo sKartu převzít nechtějí. Do přehledné tabulky shrnula různé situace, jejich řešení a také důsledky.

Premiér: Zapojování zdravotně postižených do běžného života je naše morální povinnost

12.12.2012 14:28

„Podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti je naším dlouhodobým úkolem. Nejenom na úrovni vlády, ale nás všech, celé veřejnosti. Péče o zapojování lidí se zdravotním postižením do běžného života je naše morální povinnost,“ uvedl premiér Petr Nečas při slavnostním vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce, které proběhlo 10. prosince v Praze.

Nezapomeňte na výměnu parkovacího průkazu

16.12.2012 17:51

Jste–li držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, s výjimkou držitelů postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nezapomeňte, že do 31. 12. 2012 je třeba vyměnit speciální označení vozidel O1 (série AA), označující osobu zdravotně postiženou (modrobílá značka s legem člověka sedícího na invalidním vozíku), za evropský typ tohoto označení - „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" (nové označení O7 CC šestimístné číslo).

Přeruší někdo vítěznou sérii nevidomých autorů?

16.12.2012 19:01

Tři poslední ročníky literární soutěže Internet a můj handicap vyhráli nevidomí autoři. Přeruší vítěznou sérii Zdeňka Rybáka, Lukáše Tremla a Jaroslava Čajky někdo s tělesným, sluchovým či jiným zdravotním postižením? Devátý ročník soutěže, který vyhlásilo BMI sdružení, má uzávěrku 17. února 2013. Mohou se jej zúčastnit autoři s jakýmkoli zdravotním znevýhodněním, kteří v soutěžním příspěvku popíší, jak jim internet nebo telefon usnadňuje život, jak jim pomáhá vyrovnat se s jejich handicapem.

Lidé se zdravotním postižením nemusí mít hned od nového roku sKartu, bude stačit průkaz

19.12.2012 18:13

Lidé, kterým vyprší s koncem roku platnost průkazu ZTP nebo ZTP-P, se nemusí obávat, že by od nového roku nemohli využívat výhod nebo slev pro osoby se zdravotním postižením. Buď si na úřadě práce vyzvednou novou sKartu, která průkaz d ledna nahradí a bude také splňovat identifikační funkci, nebo mohou požádat o vydání průkazky na přechodnou dobu.

Ministerstvo zdravotnictví se zajímá o koncept domova s hospicovou péčí

20.12.2012 17:01

MUDr. Pavel Vepřek, poradce ministra zdravotnictví Luboše Hegera, se včera seznámil s výsledkem pilotního projektu domova s hospicovou péčí Pod Střechou, který inovativně spojuje sociální služby se specializovanou mobilní paliativní péčí. S ředitelem Cesty domů Markem Uhlířem se shodli na tom, že toto spojení - v českém prostředí ojedinělé -  je nejen finančně výhodné pro poskytovatele péče, ale též lépe než běžné lůžkové zařízení naplňuje představu o důstojném a kvalitním životě nevyléčitelně nemocných osob.

Za babičkou Květou Legátovou

26.12.2012 20:02

Dvě osobnosti, dvě generace, dvě pohlaví, dva lidé. Já člověk, který se narodil s Downovým syndromem, a moje milovaná babička, paní spisovatelka Věra Hofmanová, která se skrývala pod pseudonymem Květa Legátová. Dva zdánlivě odlišní lidé, a přesto je život spojil na cestě, po které měli možnost po určitou dobu kráčet společně ruku v ruce. Až neoblomná smrt je na neznámou dobu rozdělila.

Tříkrálová sbírka má kořeny v hluboké historii lidstva

28.12.2012 11:07

Oblastní charita Žďár nad Sázavou stojí na prahu Tříkrálové sbírky roku 2013. Již posedmé se hlavní koordinace v bývalém okrese Žďár nad Sázavou ujala Mgr. Michaela Mahlová. V letošním roce připravila žďárská Charita příjemnou novinku. Tou je patronace místních tříkrálových koledníčků akademické malířky Kláry Trnkové, dcery Jiřího Trnky a autorky knihy „My tři králové jdeme k Vám.“ S koordinátorkou Michaelou jsme si povídali o tříkrálové tradici. Fakta, která nám sdělila, vycházejí především z uvedeného díla Kláry Trnkové.

Jak řešit problém s průkazkami TP, ZTP a ZTP/P v papírové podobě

28.12.2012 17:51

Úřady práce se letos v řadě případů dopustily pochybení při vydávání průkazek TP, ZTP a ZTP/P v papírové podobě, a to tím, že na průkazkách uvedly datum platnosti 31. 12. 2012. Přitom tyto průkazky mají mít platnost do 31. 12. 2015. Co s tím? Návod, jak postupovat, uvádí na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR její předseda Václav Krása.

Co se mění od ledna 2013? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

01.01.2013 10:27

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.

Ohluchlí a nedoslýchaví lidé mohou využívat simultánní přepis mluvené řeči

02.01.2013 9:03

Již dvě instituce umožňují svým klientům se sluchovým postižením komunikovat pomocí simultánního přepisu mluvené řeči. Jsou to Poštovní spořitelna a Vodafone Česká republika. Poštovní spořitelna ve všech svých 73 Era finančních centrech po celé České republice a Vodafone zatím v pilotním provozu ve 12 prodejnách v 8 městech. Simultánní přepis zajišťuje v obou případech na dálku on-line společnost Transkript online.

ČSSZ je připravena vyhovět žádostem o zastavení výplaty důchodu na první lednový den, zkoumat důvody jí ale nepřísluší

06.01.2013 13:44

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v následujících dnech začne rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které k 31. 12. 2012 obdržela od zhruba 27 500 pracujících starobních důchodců. ČSSZ rozhodně nebude sledovat důvod, proč klient o pozastavení výplaty důchodu požádal, a vyhoví takovýmto žádostem za předpokladu, že splnily nezbytné náležitosti a byly uplatněny včas. U každé žádosti posoudí ČSSZ její obsah, vypočítá přesnou částku důchodu za období, za které se klient vzdal výplaty a vydá klientovi individuální rozhodnutí. Jedině finanční úřad v rámci daňového řízení rozhodne, zda uzná či neuzná slevu na dani.

Abeceda spouští granty na rok 2013

07.01.2013 17:03

Závěrem roku 2012 byl vyhlášen nový ročník projektu Abeceda rodinných financí pro rok 2013. Až do 8. února 2013 je možné zasílat žádosti o přidělení grantu na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Vzdělávání se zaměřuje na problematiku hospodaření s rodinným rozpočtem, prevenci nezodpovědného zadlužování nebo otázku financí v pracovně právních vztazích.

Začíná registrace na konferenci INSPO 2013

09.01.2013 19:44

Třináctý ročník konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 16. března v Kongresovém centru Praha. Představí nová technologická řešení usnadňující život lidem se zdravotním postižením. Dnešním dnem začala registrace účastníků, kterých se očekávají téměř tři stovky. 

VZP přestává hradit inkontinenční podložky

09.01.2013 20:37

Dne 28. 12. 2012 zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna své rozhodnutí v roce 2013 nehradit inkontinenční podložky. Jedná se v případě této pojišťovny zejména v posledních dvou letech o další z několika kroků, které zaměřují své snahy o úspory proti nejvíce zranitelným skupinám – seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Resort zdravotnictví už deset let nemá koncepci psychiatrické péče

13.01.2013 19:20

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření osmi psychiatrických léčeben v letech 2010 a 2011. Kontroloři prověřili, jak ústavy nakládaly s majetkem za 2,6 miliardy korun a s finančními prostředky ve výši 130,4 milionu korun. NKÚ zkontroloval také Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem těchto ústavů.

Dárcovský program TechSoup zahajuje třetí rok působení v českém neziskovém sektoru

18.01.2013 21:31

TechSoup Česká republika již třetím rokem umožňuje neziskovkám a veřejným knihovnám přístup k softwaru od významných IT společností. České NNO tak mohou legálně, formou darů, získat např. operační systém MS Windows, kancelářský balík MS Office, databázový systém SAP nebo software pro podporu fundraisingu Giftworks. Velký zájem o účast v dárcovském programu TechSoup dokládá, že si neziskovky uvědomují IT přínos pro fungování organizace. Díky přístupu ke špičkovým aplikacím se mohou plně věnovat svému poslání a pracovat mnohem efektivněji.

Jak internet a telefon pomáhají lidem se zdravotním postižením vyrovnat se s jejich handicapem

19.01.2013 12:36

Už jen čtyři týdny zbývají do uzávěrky literární soutěže Internet a můj handicap. Soutěžní příspěvky, které již přicházejí pořádajícímu BMI sdružení, potvrzují, že ani v devátém ročníku soutěže nehrozí, že by autorům se zdravotním postižením došla inspirace a tvůrčí schopnosti. Na ty nejlepší čekají hodnotné ceny. O pořadí rozhodne porota po uzávěrce, která je 17. února, a k vyhlášení výsledků dojde na konferenci INSPO 2013 v Kongresovém centru Praha 16. března.

Stránky