Ministerstvo zdravotnictví se zajímá o koncept domova s hospicovou péčí

20.12.2012 17:01

MUDr. Pavel Vepřek, poradce ministra zdravotnictví Luboše Hegera, se včera seznámil s výsledkem pilotního projektu domova s hospicovou péčí Pod Střechou, který inovativně spojuje sociální služby se specializovanou mobilní paliativní péčí. S ředitelem Cesty domů Markem Uhlířem se shodli na tom, že toto spojení - v českém prostředí ojedinělé -  je nejen finančně výhodné pro poskytovatele péče, ale též lépe než běžné lůžkové zařízení naplňuje představu o důstojném a kvalitním životě nevyléčitelně nemocných osob.

Od jara letošního roku, kdy byl domov Pod Střechou jako ověřovací projekt uveden do provozu ve společné iniciativě hospicového občanského sdružení Cesta domů a Městské části Praha 2, umožnil devatenácti nevyléčitelně nemocným lidem volbu mezi hospitalizací v klasické nemocnici, nebo v příjemnějším prostředí domova s hospicovou péčí s individuálním přístupem k specifickým potřebám lidí na konci života. Ministerstvo zdravotnictví projevilo zájem o výsledky tohoto půlročního projektu v kontextu současných koncepčních rozvah o těsnější integraci zdravotnických a sociálních služeb.

„To, co vypadá v celkovém kontextu našeho zdravotnictví jako luxus a nadstandard, je ve skutečnosti všestranně výhodné pro všechny,“ říká Marek Uhlíř, ředitel Cesty domů. „Obec, která nemá několik desítek milionů potřebných pro vybudování lůžkového hospice pro své občany na konci života, může mít prostor v zařízení sociální péče za řádově nižší pořizovací náklady; služby mobilního paliativního týmu stojí méně než standardní lůžko v nemocnici a oproti lůžku intenzivní péče se umíme o pacienta postarat až desetkrát levněji. A nakonec nejvíc jsou Pod Střechou spokojeni právě ti, kolem nichž by se zdravotnictví mělo točit nejvíce: pacienti a jejich rodiny."

To potvrdila i paní K., pacientka domova Pod Střechou, se kterou se MUDr. Vepřek setkal: "Řekněte na ministerstvu, že by takové zařízení mělo být v každém obvodu nebo v každém okrese."

Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Prahy 2 pro oblast sociální, zdravotní a bytové politiky, se s MUDr. Vepřekem shodla na potřebnosti odstraňování bariér mezi resorty zdravotnictví a sociálních věcí a potvrdila funkčnost pilotního modelu domova Pod Střechou jako inovativního přístupu, jehož dalšímu rozšíření v ČR by nemělo nic bránit.

Pod Střechou na své pacienty čekají čtyři jednolůžkové, moderně zařízené pokoje s vlastním příslušenstvím a s prostorným společným prostorem, kde Centrum sociálních služeb Prahy 2 nahrazuje pacientovi pečující rodinné příslušníky a multidisciplinární tým mobilního hospice Cesta domů odpovídá za odbornou, zdravotnickou část péče. Ta může zahrnovat i postupy, které jinak vyžadují hospitalizaci na lůžku intenzivní péče.

Cesta domů o.s. má mnohaleté zkušenosti s poskytování paliativní péče nevyléčitelně nemocným na území hl. m. Prahy. Až donedávna za všemi pacienty dojížděla výhradně do jejich domovů. Projekt Pod Střechou jí umožňuje nabízet služby i pacientům, kteří nemají zajištěnou nepřetržitou péči ze strany své rodiny a přesto si nepřejí strávit poslední dny svého života v nemocnici.

Marek Uhlíř

Klíčová slova: