Ohluchlí a nedoslýchaví lidé mohou využívat simultánní přepis mluvené řeči

02.01.2013 9:03

Již dvě instituce umožňují svým klientům se sluchovým postižením komunikovat pomocí simultánního přepisu mluvené řeči. Jsou to Poštovní spořitelna a Vodafone Česká republika. Poštovní spořitelna ve všech svých 73 Era finančních centrech po celé České republice a Vodafone zatím v pilotním provozu ve 12 prodejnách v 8 městech. Simultánní přepis zajišťuje v obou případech na dálku on-line společnost Transkript online.

 
Služba nazvaná eScribe vypadá tak, že když do některé z uvedených prodejen či finančních center přijde neslyšící či těžce nedoslýchavý člověk a požádá o on-line přepis, spojí se personál telefonicky s přepisovatelem a otevře soubor na webové stránce společnosti Transkript online. Od této chvíle se veškeré promluvy pracovníka, přenášené přes telefon do sluchátek přepisovatele, ihned zobrazují v textové podobě na monitoru. Oba účastníci rozhovoru tak mají jistotu, že neslyšící klient dostal všechny potřebné informace a správně jim porozuměl.

Službu nejčastěji využívají lidé ohluchlí nebo těžce nedoslýchaví. Těch je mnohem více než neslyšících, kteří komunikují pomocí znakového jazyka. Dříve však neměli jinou možnost, jak se dorozumět, než obtížné a nespolehlivé odezírání anebo psaní na papír. Simultánní přepis je proto pro ně velikým přínosem a všichni, kteří si jej už vyzkoušeli, jsou s ním velmi spokojeni.

Například Ladislav Kratochvíl, který sluch ztratil ve čtyřiceti letech po operaci mozkového nádoru, vyzdvihuje hlavní přednosti on-line přepisu takto: „Konečně jde o plnohodnotnou komunikaci, kdy si nemusím polovinu domýšlet, protože odezírání není nikdy spolehlivé a při psaní na papír jsou sdělení téměř vždy zredukována do holých vět, nebo dokonce do jednoho slova. Obzvlášť při jednáních v bance je velmi důležité vše co nejpodrobněji vysvětlit. Klientská pracovnice se také nemusí soustředit na psaní, ale na obsah sdělení, jako u slyšících klientů, takže mám stejné informace, jako kdybych slyšel."

Zájemci o on-line přepis najdou přehled Era finančních center a dvanácti prodejen Vodafonu s nabídkou simultánního přepisu na interaktivní mapě na www.transkript.cz/mapaprepisu. U všech provozoven je uvedena jejich adresa i provozní doba.

Třebaže v řadě vyspělých zemí mají lidé se sluchovým postižením možnost objednat si simultánní přepis mluvené řeči, v České republice až do roku 2008 taková služba vůbec neexistovala. O její zavedení se zasloužila Česká unie neslyšících díky finanční podpoře Nadace Vodafone. Postupně vybudovala tým více než 40 rychlopísařů, většinou členů sdružení Interinfo, mezi nimiž je i několik mistrů světa, a začala zajišťovat simultánní přepis mluvené řeči na akcích nejrůznějšího druhu. V případě přednášek, konferencí a dalších vzdělávacích nebo společenských akcí se text promítá na plátno, při jednání u soudu nebo na úřadě sleduje neslyšící uživatel přepis přímo na notebooku přepisovatele.

"Česká unie neslyšících do konce roku 2012 uskutečnila již 674 simultánních přepisů a umožnila tak mnoha lidem se sluchovým postižením zúčastnit se aktivit, které by jim kvůli komunikační bariéře byly jinak odepřeny. Zvlášť důležité byly simultánní přepisy 36 jednání u soudu, kde dříve byli ohluchlí nebo těžce nedoslýchaví lidé odkázáni pouze na nespolehlivé odezírání, což se nejednou negativně projevilo i na výsledku," konstatuje prezident ČUN Ing. Martin Novák. 

Kromě toho v rámci projektu eScribe, který opět finančně podpořila Nadace Vodafone, Česká unie neslyšících navázala spolupráci s ČVUT. Jeho pracovníci vyvinuli technické zázemí pro poskytování on-line přepisu, kdy přepisovatelé mohou být v kanceláři nebo doma a hlas mluvčího se přenáší do jejich sluchátek. Přepisovaný text se pak ihned zobrazuje na webové stránce, kterou sledují účastníci dané komunikace.

Protože se on-line přepis osvědčil, pracovníci ČVUT a ČUN založili sociální firmu Transkript online, jejímž cílem je nabízet on-line přepis jako komerční službu a ze zisku pak podporovat další rozvoj této služby.
„Společnost Transkript byla založena v říjnu 2012 a od té doby jsme uskutečnili již 84 online přepisů,“ uvádí Ing. Zdeněk Bumbálek, jednatel společnosti. „Naším posláním je pomáhat odbourávat komunikační bariéry našich klientů. V rámci svých komerčních aktivit se Transkript zaměřuje především na korporátní klienty s velkým počtem zákazníků, mezi kterými jsou tak i osoby s postižením sluchu. Dosavadní zkušenosti prokázaly, že online přepis výrazným způsobem zkracuje dobu obsluhy, předchází nedorozumění a výrazně zvyšuje spokojenost neslyšících klientů.

V současné době dokončujeme speciální aplikaci pro tablety a chytré telefony.  Aplikace umožní využití online přepisu i v terénu a všude tam, kde bude dostatečné pokrytí mobilním 3G signálem nebo WiFi. V nejbližších týdnech chystáme spuštění této mobilní služby v pilotním provozu. Služba bude v pilotním provozu zdarma a bude dostupná pouze v pracovní dny. Po úspěšném otestování zamýšlíme nabízet službu v omezeném množství i nadále zdarma, jako součást našich sociálně zaměřených aktivit.“

(wr)

Klíčová slova: