sKarta: Převzít či nepřevzít ji?

08.12.2012 16:07

Z páteční tiskové konference předsedy vlády P. Nečase, ministryně práce a sociálních věcí L. Müllerové, generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky a generálního ředitele České pošty s.p. P. Zatloukala vyplynulo, že budou změněny zákony, které se týkají sKarty. Jak uvádí na webu NRZP ČR její předseda Václav Krása, až do přijetí nové zákonné úpravy platí, že tomu, kdo nyní nepřevezme sKartu, budou chodit dávky tak jako dosud. To znamená i poštovní poukázkou, a to bezplatně. 

Co v té souvislosti radí Václav Krása? 

"Z tiskové konference vyplynulo, že budou změněny zákony, které se týkají sKarty. Celé fungování sKarty bude v zákonech upřesněno, to však neznamená, že by mělo dojít k nějakému výraznému zlepšení. Převzetí sKarty na Úřadech práce a její používání jako průkaz osoby pobírající sociální dávky by mělo být povinné. Tím by došlo vlastně k zpřísnění současného stavu. Určitě však bude nepovinná platební funkce sKarty. Občan si opravdu bude moci zvolit způsob výplaty jednotlivých dávek, přičemž za posílání dávek poštovní poukázkou by musel občan zaplatit. Je samozřejmé, že toto je velmi problematický bod a budeme chtít o něm ještě jednat. Legislativa by měla být upravena do konce  měsíce května 2013. 

Z tiskové konference však vyplynul jednoznačný závěr. Kdo nepřevezme nyní sKartu tak má pokoj a dávky mu budou chodit tak jako dosud. To znamená i poštovní poukázkou, a to bezplatně. Toto bude platit až do přijetí nové zákonné úpravy. Proto na Vás znovu apeluji. Pokud nechcete mít nyní komplikace, doporučuji Vám, abyste nereagovali na výzvy Úřadu práce k převzetí sKarty. Nemůže Vás postihnout žádná sankce. Samozřejmě, že problém vzniká tam, kde končí platnost výplaty PnP či například platnost průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. I tady však není povinnost převzetí sKarty a můžete požadovat, aby bylo rozhodnuto o prodloužení výplaty PnP i bez sKarty."

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: