Česká republika oficiálně ukončila Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

12.12.2012 12:16

Právě ukončený Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity přispěl ke zlepšení vnímání role seniorů a upozornil na nutnost změny celkového přístupu společnosti k problematice stárnutí. Je nutné pokračovat v projektech, které byly během letošního roku zahájeny. Stejně tak je nutné podnítit starší občany k aktivnímu životu a podpořit jejich zapojení k podpoře ekonomického růstu. Vyplývá to z vystoupení účastníků závěrečné konference k ukončení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, jež proběhla 11. prosince v Břevnovském klášteře v Praze.

V úvodu konference zhodnotila dosavadní stav ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.  „Naší ambicí nebylo témata týkající se stárnutí vyřešit, ale nastavit diskuzi, kterou stárnutí populace přináší. Senioři představují nyní 16 % populace. Tento podíl se bude nadále zvyšovat a jejich vyřazení z pracovního procesu je nemyslitelné. Země, které budou tento problém efektivně řešit, se ocitnou v konkurenční výhodě oproti ostatním,“ prohlásila ministryně.
Müllerová také představila Národní akční plán pro období 2013-2017 na podporu aktivního stárnutí, který v lednu roku 2013 předloží vládě a jehož prioritou je zaměstnávání starších osob. „Aktivnímu stárnutí chybí komunikace a kontakt s lidmi ve společnosti a to, aby si lidé vážili jeden druhého. Pokusme se proto sami aktivně stárnout i ve svém osobním životě,“ vyzvala ministryně.

Jan Michal, zástupce Evropské komise v ČR, zhodnotil uplynulý rok jako úspěšný. Zároveň ale dodal, že Česká republika má stále oproti zemím EU znatelné rezervy. „Tento Evropský rok měl dva hlavní cíle - zvýšit veřejné povědomí o stárnutí a připomenout, že lidé mohou být aktivní v každém věku. Myslím, že jsme udělali mnoho, abychom podnítili starší lidi k aktivnímu životu. Zároveň bych si přál, aby byl Evropský rok aktivního stárnutí inspirací pro firmy k vytvoření tzv. stříbrné ekonomiky, tedy zapojení seniorů do podpory ekonomického růstu,“ uvedl.

Důkazem o rezervách, jež ČR ve srovnání s EU má, je například vztah společnosti k seniorům. „Lidé nad 55 let jsou u nás stále vnímáni negativně - vnímá je tak až 57 % lidí, což je hodně nad průměrem EU,“ prohlásila Monika Šimůnková z bloku Bezpečnost seniorů, jedna z patronek Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Dobeš představil některé realizované projekty roku 2012 a upozornil na důležitost AGE managementu, tedy zaměstnávání starších osob a aktivní zapojení firem do celého procesu. „Zatímco v současné době žije v ČR 1,7 mil. osob ve věku nad 65 let, v roce 2050 jich bude kolem 3 milionů a za 40 let bude v seniorském věku až třetina obyvatel,“ připomněl Dobeš.

V rámci soutěže vycházející z iniciativy Evropské komise Awards 2012 byly předány ceny národním projektům celkem v sedmi kategoriích, kde v kategorii Firma vstřícná seniorům vyhrála první místo Škoda auto a.s., která dokonce na evropské úrovni získala v této kategorii 2. místo.

Na závěr konference byl předán symbolický štafetový kolík zástupkyni Úřadu vlády, jenž bude koordinátorem Evropského roku 2013. Ten bude ve znamení aktivního občanství.

Součástí konference bylo také vystoupení seniorské taneční skupiny z country clubu Prachatice a zároveň výstava dvaceti fotografií na téma aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity nazvaná Dávej, ber!

MPSV zřídilo webové stránky: http://www.mpsv.cz/cs/11696, na kterých se mohla veřejnost dozvědět o aktivitách, které byly organizovány v souvislosti s Evropským rokem EY 2012 napříč Českou republikou. Kromě toho z úrovně EU byly zřízeny oficiální webové stránky Evropského roku 2012: http://europa.eu/ey2012.

Kateřina Vodrážková

Klíčová slova: