Služba Era eScribe pro neslyšící je od prosince dostupná ve všech Era Finančních centrech

06.12.2012 13:27

Už ve všech 73 Era finančních centrech po celé České republice se neslyšící či těžce nedoslýchaví lidé pohodlně domluví s klientskými pracovníky, a to díky plošnému zavedení služby Era eScribe. Půlroční testování ukázalo, že osobám se sluchovým postižením tato služba zásadně zlepšuje orientaci v nabídce a pracovníkům poboček usnadňuje zpracovávání požadavků klientů.

„Projekt Era eScribe jsme testovali od července do konce listopadu a postupně jej vyzkoušelo ve vybraných Finančních centrech v Čechách a na Moravě 162 klientů. Velice brzy jsme zaznamenali kladné ohlasy a zařazení do rutinního provozu tak bylo spíš jen formalitou. eScribe totiž přesně zapadá do strategie Ery odbourávat společenské překážky a zpřístupňovat služby všem bez rozdílu," říká Martin Kovář, ombudsman Poštovní spořitelny.

Era eScribe oceňují sami klientští pracovníci, kterým usnadňuje komunikaci se sluchově postiženými klienty. „Dorozumívání se sluchově postiženými klienty bylo do zavedení simultánního přepisu mnohdy komplikované a zdlouhavé a hrozilo, že dotyčný nedostane informace, pro které si přišel. Teď už je takovýchto situací minimum a my jsme rádi, že klientům i sobě šetříme čas – průměrná doba jednoho přepisu zabere 4 minuty a 20 sekund - a hlavně můžeme všechno velice srozumitelně vysvětlit," říká Martina Bočanová z pražského Era finančního centra v Revoluční ulici.

Shrnutí využití služby
měsíc počet klientů
Červenec 23
Srpen 66
Září 12
Říjen 13
Listopad 48
CELKEM 162

Také Ladislav Kratochvíl, který sluch ztratil ve čtyřiceti letech po operaci mozkového nádoru, vyzdvihuje hlavní přednosti online přepisu: „Konečně jde o plnohodnotnou komunikaci, kdy si nemusím polovinu domýšlet, protože odezírání není nikdy spolehlivé a při psaní na papír jsou sdělení téměř vždy zredukována do holých vět, nebo dokonce do jednoho slova. Obzvlášť při jednáních v bance je velmi důležité vše co nejpodrobněji vysvětlit. Klientská pracovnice se také nemusí soustředit na psaní, ale na obsah sdělení, jako u slyšících klientů, takže mám stejné informace, jako kdybych slyšel."

Co je Era eScribe:
Era eScribe je speciální simultánní přepis, díky němuž může neslyšící pohodlně sledovat odpovědi klientského pracovníka na monitoru počítače. Stačí, aby si zákazník o tento přepis požádal, a pracovník pobočky se telefonicky spojí s přepisovatelem, kterého zajišťuje společnost Tanskript on-line. Poté otevře soubor na webové stránce Era eScribe a od této chvíle se veškeré promluvy pracovníka, přenášené přes telefon do sluchátek přepisovatele, budou ihned zobrazovat v textové podobě na monitoru. Oba účastníci rozhovoru tak mají jistotu, že neslyšící klient dostal všechny potřebné informace a správně jim porozuměl. Na projektu spolupracují Era, Transkript-online s.r.o. a Česká unie neslyšících.

Era jde cestou zjednodušování produktové nabídky a maximálně se zaměřuje na požadavky dnešního klienta. Jejím cílem je poskytnout srozumitelné, praktické, dostupné a funkční služby, které se bez ostatních zbytečností přizpůsobí potřebám zákazníků.

Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky Československé obchodní banky, a.s.

Zuzana Kalátová

Poté, co v minulých dnech spustil pilotní projekt on-line přepisu ve 12 svých prodejnách Vodafone, významně se rozšířil počet míst, kde je osobám se sluchovým postižením poskytován simultánní přepis na dálku. Jejich přehled znázorňuje interaktivní mapa. Lze na ní najít adresu Era finančního centra či prodejny Vodafonu i provozní doba, kdy je simultánní přepis zajišťován.

Otevřít mapu v samostatném (novém) okně

Klíčová slova: