Tlumočnické služby

Portál E-kos.cz

23.10.2021 9:16

Portál e-kos.cz je místem aktuálních, přehledně podávaných a praktických informací z oblasti služeb elektronické komunikace osob se sluchovým handicapem. Jeho prostřednictvím lze telefonovat s využitím simultánního přepisu řeči volaného v reálném čase hovoru. Spolupracující instituce jsou na webu E-kos rozděleny podle oblasti působení do jednotlivých sekcí, například organizace pomáhajících profesí, zdravotnická zařízení, subjekty státní správy. Po zvolení vybrané instituce a rozkliknutí odkazu pro vyvolání přepisu řeči je volající ve spojení nejen s pracovníkem příslušné instituce, ale také s profesionálním rychlopísařem, který okamžitě a doslovně zapisuje řeč volané strany hovoru, a uživateli přepisu se tato řeč zobrazuje jako text ve speciálním okně na webu. 

Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN

29.08.2012 13:41

Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících zajišťuje simultánní přepisy po celém území České republiky. Simultánní přepis mluvené řeči je vhodný zejména pro osoby ohluchlé a těžce nedoslýchavé, jejichž mateřštinou je čeština.

Tlumočení

31.01.2007 17:02

Stránka na webu Ruce.cz přináší přehled organizací poskytujících tlumočnické služby v ČR, základní terminologii v kontextu tlumočení a odkazy na články na internetu s tématikou tlumočení.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

11.06.2014 13:17

Centrum zřízené Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel přijímá objednávky prostřednictvím komunikačních prostředků dostupných neslyšícím klientům, tedy faxu, e-mailu, webu, sms. Dále také prostřednictvím běžného telefonu pro klienty slyšící. V současné době má v databázi 40 tlumočníků, služby může zajistit pro klienty z celé republiky.

Současná politika státu vůči ohluchlým občanům

11.06.2014 13:11

Mgr. Eva Liberdová se v článku pro Fórum sociální politiky č. 4/2012 zaměřuje na faktory a praktiky, které brání ohluchlým lidem začlenit se do běžného života. Srovnává současně, jak stát podporuje či nepodporuje neslyšící lidi komunikující znakovým jazykem, resp. osoby ohluchlé, které potřebují ke komunikaci simultánní přepis mluvené řeči.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

11.06.2014 13:08

Profese tlumočníka znakového jazyka, etický kodex, aktuality, terminologie v oblasti překladu, publikační činnost, otázky a odpovědi, projekty, o tom všem informují stránky České komory tlumočníků znakového jazyka.

Tlumočnické služby

21.10.2012 16:49

Seznam pracovníků Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR poskytujících tlumočnické služby. Služby jsou poskytovány jednotlivcům ve zdravotní, vzdělávací a dalších oblastech. Je rovněž zajišťováno hromadné tlumočení různých osvětových a informačních akcí v rámci organizačních složek SNN v ČR.

Hovory pro neslyšící

29.08.2012 13:47

Non stop službu s asistencí operátora nabízí bezplatně zaregistrovaným neslyšícím Telefónica Česká republika. Potřebují-li zavolat slyšící osobě, vytočí  pomocí psacího telefonu bezplatnou linku 800 143 143 a operátorce zadají telefonní číslo volaného. Operátorka je spojí a přetlumočí jejich textovou zprávu adresátovi. Obdobně může zatelefonovat i slyšící sluchově postiženému. V tomto případě je třeba volat na číslo 800 142 142 a postupovat obdobným způsobem.

Tlumočení online

19.08.2009 9:57
Službu tlumočení on-line přes internet – poskytuje neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka od října 2008 Tichý svět (dříve APPN). Od prosince 2011 ji zajišťuje v nepřetržitém provozu. Nejčastěji je využívána k tlumočení telefonického rozhovoru. Služba je bezplatná, vyžaduje pouze připojení k internetu, webovou kameru a nainstalovaný program Skype nebo Oovoo.