Organizace sluchově postižených

30.05.2016 17:58

Olomoucký spolek poskytuje registrované sociální služby pro osoby se sluchovým postižením v Olomouckém kraji. Jedná se o Odborné sociální poradenství, Tlumočnické služby, Sociálně aktivizační služby, služby Sociální rehabilitace a Telefonickou krizovou službu. Dále pořádá letní tábor pro děti se sluchovým postižením a akreditované kurzy znakového jazyka. Nabízí rovněž pronájem místností pro školení, kurzy, semináře;  občerstvení v kavárně a prodej baterií a hadiček do sluchadel. Zajišťuje poradenství a servis kompenzačních pomůcek.

30.05.2016 20:18

Stránky organizace, která sdružuje hluchoslepé osoby, jejich rodiny a ostatní příznivce. Obsahují také bulletin Doteky od roku 2003.

30.05.2016 20:14

V seznamu lze vyhledávat dle názvu, kontaktní osoby, města a kraje. Kromě samotných organizací seznam obsahuje i další subjekty související s problematikou neslyšících.

30.05.2016 20:10

Asociace ASNEP, z. s. byla založena v roce 1992 jako servisní organizace zastřešující subjekty pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů. Členské organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP, z. s. navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

30.05.2016 19:57

Největší organizace pracující mezi neslyšícími v ČR. Zajišťuje kompletní služby pro sluchově postižené osoby - sociální, legislativní, tlumočnické, kompenzační pomůcky aj. SNN v ČR sdružuje ve svých 76 pobočných spolcích cca 4 500 členů. 

30.05.2016 19:49

Audiohelp z.s. (zapsaný spolek) je neziskovou organizací sluchově postižených - převážně nedoslýchavých - s celostátní působností. Svoji činnost zahájil 16.2.1994 jako občanské sdružení Český klub nedoslýchavých HELP. V současné době má spolek svá střediska služeb v Plzni, Brně, Ústí nad Orlicí, Uherském Brodě a Pardubicích. Centrum organizace je v Plzni. Aktivní klub s poradenstvím je v Břeclavi.

30.05.2016 18:54

Stránky spolku, který sdružuje především rodiče implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou kochleárních implantátů. V České republice má v současné době (2016) kochleární implantát téměř 1000 lidí, z toho většina dětí.

30.05.2016 18:50

Web organizace, která sdružuje ČUN Praha, ČUN Zlín, ČUN Liberec, ČUN Brno, ČUN Kroměříž, ČUN Ostrava a Centrum zprostředkování simultánního přepisu. 

30.05.2016 18:17

Stránka obsahuje odkazy na stránky národních organizací sdružení CODA. Problematiku života lidí, kteří sdružení CODA tvoří, přibližuje bakalářská práce Karla Redlicha Slyšící dítě hluchých rodičů.

30.05.2016 18:10

Spolek působí v brněnském, olomouckém, břeclavském, jihlavském, plzeňském regionu a nově i v Praze. Sdružuje Unii neslyšících Brno, Oblastní unii neslyšících Olomouc, Spolek neslyšyících Břeclav, Plzeňská unie neslyšících, Jablíčko dětem a Tichý svět. 

30.05.2016 18:03

Adresář na webu Ruce.cz uvádí organizace neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a organizace poskytující služby všem "sluchově postiženým".

05.09.2017 17:45

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o.p.s., podporuje lidi se sluchovým postižením a jejich blízké. Poskytuje služby sociálního poradenství a tlumočnické služby. Jeho půjčovna pomůcek pro osoby se sluchovým postižením nabízí vyzkoušení a dočasný pronájem více než 30 různých kompenzačních pomůcek.