Tlumočnické služby

21.10.2012 16:49

Seznam pracovníků Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR poskytujících tlumočnické služby. Služby jsou poskytovány jednotlivcům ve zdravotní, vzdělávací a dalších oblastech. Je rovněž zajišťováno hromadné tlumočení různých osvětových a informačních akcí v rámci organizačních složek SNN v ČR.

Klíčová slova: