Způsoby dorozumívání

SignWriting

30.01.2007 21:35

Sekce na webu Ruce.cz věnovaná vizuálnímu zápisovému systému SignWriting (SW), který umožňuje psát a číst jakýkoliv znakový jazyk na světě. SW využívá vizuálních symbolů k reprezentaci tvarů ruky, pohybů a mimiky jakéhokoliv znakového jazyka.

Současná politika státu vůči ohluchlým občanům

19.04.2013 14:57

Mgr. Eva Liberdová se v článku pro Fórum sociální politiky č. 4/2012 zaměřuje na faktory a praktiky, které brání ohluchlým lidem začlenit se do běžného života. Srovnává současně, jak stát podporuje či nepodporuje neslyšící lidi komunikující znakovým jazykem, resp. osoby ohluchlé, které potřebují ke komunikaci simultánní přepis mluvené řeči.

Komunikace neslyšících ve filmu

21.10.2012 16:45

Zajímavý rozbor od Radky Faltínové na webu Ruce.cz, který se věnuje problematice neslyšících ve filmu. Jsou v něm analyzovány jednotlivé metody komunikace neslyšících a jejich zastoupení v kinematografii.

Úspěšná komunikace s dítětem

21.10.2012 16:43

Článek na portálu Šance Dětem se věnuje správné komunikaci s dítětem a jejím jednotlivým aspektům, jako jsou specifické potřeby dotyčného, vhodná komunikační strategie nebo také technické kompenzační pomůcky. Dále obsahuje doporučení pro jednotlivé skupiny osob ohledně komunikace s neslyšícími.

Prstová abeceda z celého světa

28.05.2008 19:28
Na webu Pražského spolku neslyšících je zobrazena prstová abeceda, jak se používá ve 44 různých zemích světa.

Mezinárodní slovník znakových jazyků

02.05.2008 23:01
Stránky Spreadthesign.com  vytvářené v rámci programu Leonardo da Vinci s podporou Evropské komise obsahují videonahrávky jednotlivých slov slovníku znakového jazyka v 17 znakových jazycích, mezi nimi i v českém. K dispozici je i aplikace pro iPhone a Android.

Znaková řeč

30.01.2007 21:54

Hodně neslyšících neumí správně česky. Čeština vznikla pro potřeby slyšících, ale pro neslyšící je naprosto nevhodná. Oni mají lepší jazyk, svůj jazyk, znakovou řeč. Pod tímto pojmem se skrývá český znakový jazyk a znakovaná čeština. Podrobnosti na stránkách Pasoftu.

Základní terminologie

30.01.2007 21:44

Co je znaková řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, transliterace, vizualizátor mluvené češtiny a další pojmy na stránkách webu Ruce.cz.

Videogalerie - znaky

30.01.2007 21:41

Vizuální slovník znakové řeči na serveru Ticho.cz i s diskusí.

Prstová abeceda

30.01.2007 21:36

Nafocená prstová abeceda na stránkách uživatelů sluchového implantátu Kochlear.cz.

Prstová abeceda

11.06.2014 13:05

Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky k zobrazování jednotlivých písmen abecedy. Na webu Ruce.cz je zobrazena jak jednoruční, tak v Česku převážně používaná dvouruční prstová abeceda.