Hovory pro neslyšící

29.08.2012 13:47

Non stop službu s asistencí operátora nabízí bezplatně zaregistrovaným neslyšícím Telefónica Česká republika. Potřebují-li zavolat slyšící osobě, vytočí  pomocí psacího telefonu bezplatnou linku 800 143 143 a operátorce zadají telefonní číslo volaného. Operátorka je spojí a přetlumočí jejich textovou zprávu adresátovi. Obdobně může zatelefonovat i slyšící sluchově postiženému. V tomto případě je třeba volat na číslo 800 142 142 a postupovat obdobným způsobem.

Klíčová slova: