Chráněné bydlení a ekofarma České Kopisty

27.12.2006 20:00

Stránky občanského sdružení Camphill České Kopisty, které buduje a provozuje komunitní domov pro mentálně postižené v Českých Kopistech na Litoměřicku. Nabízí zde službu chráněné bydlení a službu centrum denních služeb.

Klíčová slova: