Brno bez bariér

28.03.2007 0:45
Cílem projektu je komplexní řešení problematiky přístupnosti města - svobodného pohybu po městě pro všechny (rodiče s kočárky, senioři, vozíčkáři i smyslově postižení). Opatření v této oblasti budou zaměřeny na odstraňování bariér nejen stavebních, ale i technicko-organizačních a také na vytváření tzv. zón přátelských dětem ve městě Brně, tj. oblastí, míst ve městě Brně, kde bude dobře značeno, kde je možné nakojit dítě, místa vybavená přebalovacími pulty, kde jsou dětská hřiště, zařízení a služby pro rodiny včetně bezbariérového řešení vstupu do těchto zařízení. Realizace tohoto projektu bude v souladu s „Národním rozvojovým programem mobility pro všechny“.