Bezbariérové jízdní řády

29.01.2007 0:07

Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ) je informační systém obsahující informace o přepravním spojení. Byl upraven tak, aby jej mohli používat i nevidomí.

Klíčová slova: