Aktuálně

Příspěvek na mobilitu také pro osoby v pobytových zařízeních?

08.04.2012 19:24

V nedávné době se uskutečnilo jednání Národní rady osob se zdravotním postižením s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem ohledně možnosti čerpání příspěvku na mobilitu osobami v pobytových sociálních službách. O této diskriminační problematice jednala počátkem roku 2012 Liga vozíčkářů také s Veřejným ochráncem práv.

Upozornění pro příjemce příspěvků na péči

04.04.2012 19:07

V souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě klienta na ÚP byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu.

Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

01.04.2012 22:03

Mezi novinkami, které přináší od 1. dubna 2012 nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyvolaly velké obavy pasáže týkající se poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům (§  35 a 38 zákona). Ministerstvo zdravotnictví k tomu vydalo následující právní názor.

Co přinese zdravotnická reforma - desatero významných novinek pro pacienty

01.04.2012 20:31

V neděli 1. dubna 2012 vstupuje v účinnost zdravotnická reforma, která podstatným způsobem mění některé oblasti práv pacientů. Liga lidských práv při této příležitosti provedla kompletní aktualizaci obsahu internetových stránek projektu Férová nemocnice. Návštěvníci stránek zde najdou přehledný seznam hlavních změn ve zdravotnických zákonech a ucelené informace o právech pacientů. Liga také vydala desatero změn v právech pacientů.

(Podporovaná) dovolená lidí s mentálním postižením

29.03.2012 0:56

Když se řekne „dovolená dospělých lidí s mentálním postižením“, obvykle se nám vybaví nějaký organizovaný rekreační pobyt. V následujícím článku bychom se rádi podělili o zkušenost s tím, že to může probíhat i jinak

Projekt SAVE AGE nabízí know-how k energetickým úsporám v pobytových sociálních službách

26.03.2012 17:35

Projekt SAVE AGE je první mezinárodní evropskou iniciativou, která se v rámci snahy o snížení spotřeby energií obrací na oblast poskytování pobytových sociálních služeb seniorům. Těch žije ve více než 24 000 domovech pro seniory po celé Evropě přibližně 1,5 milionu a vzhledem k stárnutí evropské populace bude toto číslo dále narůstat. Úspory energií v těchto institucích tedy budou hrát stále významnější roli.

Hledáte dobrovolníky? Využijte portál Zapojím se

25.03.2012 22:56

Portál www.zapojimse.cz je součástí programu firemního dobrovolnictví, který realizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Fórem dárců. V rámci firemního dobrovolnictví podporují zaměstnavatelé a zaměstnanci svým časem a společnou energií veřejně prospěšné organizace v celé České republice. Neziskovky se zde mohou bezplatně zaregistrovat a vkládat poptávku.

Průzkum využívání chytrých mobilních zařízení a internetu osobami se sluchovým postižením

22.03.2012 0:13

Online přepis může výrazným způsobem zefektivnit a zrovnoprávnit komunikaci neslyšících osob se slyšící většinou a předcházet tak opakovaným dotazům a nedorozuměním. Ideálním zařízením pro online přepis jsou tablety, které kombinují kvalitní mikrofon pro snímání hlasu a velký displej pro zobrazení přepisu. Aby však mohl online přepis spolehlivě fungovat, vyžaduje kvalitní připojení k internetu. V současnosti nejsou k dispozici žádné statistiky používání mobilního internetu sluchově postiženými  osobami. Z tohoto důvodu připravili realizátoři projektu eScribe krátkou anketu mapující využívání mobilního internetu a chytrých mobilních zařízení osobami se sluchovým postižením.

Ceny MOSTY 2011 získali...

21.03.2012 12:00

„Není pravdou, že existují jenom špatné zprávy. Dobrou zprávou je, že stále existují takovéto akce, které oceňují dlouhodobou, cílenou a systémovou pomoc osobám se zdravotním postižením,“ prohlásila manželka prezidenta České republiky, paní Lívia Klausová, a zahájila tak slavnostní udílení cen Národní rady zdravotně postižených – Mosty 2011.

Stránky