Představitelé ministerstva práce a sociálních věcí oklamali Parlament ČR

24.06.2012 21:34

Jak vyplynulo z několika událostí minulého týdne, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad práce ČR se rozhodly nerespektovat dohodnuté znění zákona týkající se výplaty sociálních dávek a odmítají k tomu používat poštovních poukázek.  Přitom při projednávání zákonů sociální reformy v Poslanecké sněmovně argumentovali představitelé MPSV tím, že výplata dávek bude umožněna i poštovní poukázkou. Kdyby s tím nesouhlasili, tak by pravděpodobně Karta sociálních systémů Parlamentem vůbec neprošla.

Podrobněji se k tomu vyjadřuje v dopise členským organizacím NRZP ČR z 19. června 2012 její předseda Václav Krása. Jeho dopis si můžete přečíst na stránkách NRZP ČR. K dopisu je přiložena i odpověď Úřadu práce ČR k sKartám

Dopis V. Krásy končí výzvou: "Pokud pobíráte dávky poštovní poukázkou a tato forma Vám vyhovuje, pište prosím e-maily a dopisy panu ministrovi J. Drábkovi, MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 02 Praha 2, jaromir.drabek@mpsv.cz a generálnímu řediteli Úřadu práce ČR, panu J. Kubešovi, Karlovo náměstí 1, 128 00 Praha 2, jiri.kubesa@uradprace.cz.

O dva dny později informuje o bezvýsledném  jednání s prvním náměstkem ministra práce a sociálních věcí V. Šiškou ve věci volby způsobu doručování dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Do třetice v pátek 22.6. informuje o hodinovém jednání s ministrem J. Drábkem, během kterého nedospěli k žádnému kompromisu, který by byl pro NRZP ČR přijatelný. 

Příznačný pro věrohodnost představitelů MPSV je přiložený e-mail poslankyně Lenky Kohoutové, která potvrzuje, že s ministrem J. Drábkem hovořila opakovaně a opakovaně byla ujištěna, že bude zachována poštovní poukázka, stejně jako dobrovolnost.

"Vážený pane Kráso, častokrát spolu nesouhlasíme, nyní však máte moji plnou podporu," končí svůj mail poslankyně za ODS Lenka Kohoutová. 

Klíčová slova: