Pozor na rizikový trend v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, varuje NRZP ČR

27.06.2012 19:52

Se změnami zákona o zaměstnanosti, které vstupují v platnost od 1. 7. 2012, dochází i ke změně některých příspěvků, které mohli zaměstnavatelé využít při zaměstnávání osob se zdravotním postižením přímo v jejich domácnosti. Jde především o příspěvek na režijní náklady, který zaměstnavatelé nemohou nárokovat u zaměstnanců, pracujících doma. Někteří zaměstnavatelé to chtějí řešit tak, že navrhují osobám se zdravotním postižením pracujícím v domácnosti, aby si ve svém bydlišti zřídily pobočky společnosti, u které jsou zaměstnány. Pokud toto nechtějí dělat, tak zaměstnavatelé je chtějí propustit. Národní rada osob se zdravotním postižením upozorňuje na rizika, která přistoupení na takový požadavek může mít.

Paní doktorka Pešlová z Poradny NRZP ČR v Brně vypracovala právní stanovisko k možnosti zřízení pobočky společnosti v bydlišti osob se zdravotním postižením, kteří pracují z domova. Toto stanovisko zní: 

Od července 2012 je příspěvek (od Úřadu práce, který na Vás firma žádá) 8000 Kč vázán pouze na mzdové náklady na zaměstnance a jen na 75% jeho mzdy. Dříve tato celá částka mohla pokrýt 100% celkových mzdových nákladů a ještě i dalších souvisejících nákladů. Nově lze na ostatní náklady požádat o 2000 Kč navíc, ale ty se nevyplácí na domácké zaměstnance. Tyto 2000 Kč v zásadě dopokryjí náklady na mzdu zaměstnance. Firmy se snaží udělat z pracovní smlouvy na domácí zaměstnání smlouvu o zaměstnání na pobočce, kterou vytvoří firma u Vás v domácnosti.

Taková smlouva má ale vážná rizika, protože exekutor, finanční úřad, úřad práce i jiné kontrolní a exekuční orgány mohou navštěvovat pobočky organizace, což je například místo Vašeho bydliště. Pobočky zaměstnavatele jsou vedeny ve veřejných registrech, například v obchodním rejstříku. Exekutor může, v případě problémů Vašeho zaměstnavatele, exekuovat i majetek v místě pobočky, to je v bytě domácích pracovníků, pokud mají uzavřenou smlouvu o pobočce. Je důležité si uvědomit, že exekutor zabaví vše a teprve potom Vy byste museli prokazovat, že konkrétní věci nejsou majetkem Vašeho zaměstnavatele ale Vaším. 

Bylo by obtížné prokázat, že máte ve své domácnosti pobočku zaměstnavatele, ale firmě nepatří žádný majetek. Důležité je také si uvědomit, že byste museli mít se zaměstnavatelem i smlouvu o nájmu Vašich prostor a nábytku, spotřeby elektřiny, vody a podobně. Pravděpodobně málokdo z Vás si schovává doklady o koupi nábytku, aby u exekutora později prokázal, že konkrétní věci skutečně patří Vám. 

Proto Vás upozorňujeme na tuto věc, protože v této době zaměstnavatelé Vás můžou oslovit s uzavřením smlouvy o pobočce. Dle našeho mínění je to riziková záležitost a měli byste si to důkladně rozmyslet a zvážit zda příjem ze zaměstnání stojí za takové riziko.

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: