Unikátní nabídka Ery pro klienty se sluchovým postižením

18.06.2012 18:24

Pokud přijdou neslyšící či těžce nedoslýchaví lidé do Ery (Poštovní spořitelny) a budou si například chtít zřídit Era účet, nemusí se obávat, že se nedomluví. Odpovědi bankovní úřednice či úředníka na své otázky totiž budou moci simultánně sledovat na monitoru počítače. Zatím ovšem jen v červenci a ve vybraných pěti Era finančních centrech v Praze. Umožní to pilotní projekt ERA eSribe, který je připravován ve spolupráci s ČVUT a Českou unií neslyšících.

V tuto chvíli je již vyvinuta aplikace, která umožní simultánní přepis na dálku, a jsou vyškoleni pracovníci poboček, jak komunikovat s osobami se sluchovým postižením a jak používat tuto aplikaci.
Jak taková návštěva neslyšícího či těžce nedoslýchavého klienta bude probíhat? Když se zájemce dostaví na pobočku a sdělí, že potřebuje k domluvě simultánní přepis, pracovník  Era finančního centra se spojí telefonicky s přepisovatelem, kterého zajišťuje Česká unie neslyšících. Poté otevře soubor na webové stránce ERA eSribe a od té chvíle se veškeré promluvy pracovníka, přenášené přes hlasitý odposlech telefonu do sluchátek přepisovatele, budou zobrazovat  ihned v textové podobě na monitoru. Oba účastníci rozhovoru tak budou mít jistotu, že neslyšící klient dostal všechny potřebné informace a správně jim porozuměl.

"Při školení pracovníků těchto poboček se ukázalo, že s ovládáním aplikace nemají žádné problémy a mohou se soustředit jen na komunikaci se sluchově postiženým klientem," uvádí Ing. Zdeněk Bumbálek z ČVUT, koordinátor projektu.
"S přepisem jsem byl velice spokojen. Já sice dokážu docela dobře odezírat, ale nikdy bych neměl jistotu, že jsem pochopil všechno správně. Navíc pracovnice mluvila dost rychle, ale když občas mrkla na monitoru na přepis své řeči, tak byla nucena se přizpůsobit tempu přepisu a já jsem mohl všechny informace v pohodě  vstřebat a hned na ně reagovat," pochvaluje si prezident České unie neslyšících Ing. Martin Novák, který si při školení vyzkoušel roli potenciálního neslyšícího klienta.
"Pokud se tato služba během pilotního projektu osvědčí a bude o ni dostatečný zájem mezi klienty se sluchovým postižením, zvážíme její zavedení do rutinního provozu," uvádí Jitka Švejcarová, manažerka společenské odpovědnosti Poštovní spořitelny. "Díky možnostem on-line přepisu bychom ještě více přiblížili naši speciální nabídku pro osoby se zdravotním postižením, kterým už delší dobu zřizujeme a provozujeme účet za zvýhodněných podmínek." (Viz leták v příloze)
Simultánní přepis bude Česká unie neslyšících zajišťovat po dobu pilotního provozu v červenci po všechny pracovní dny vždy od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Neslyšící zájemci jej budou moci využít v Era finančních cetrech Poštovní spořitelny v Praze 1, Revoluční 11, Praze 4, Roztylská 1, Praze 5, Štefánikova 18/25, Praze 8, Střelničná 1660 a Praze 9, Krátkého 211/2.
(wr)
Klíčová slova: