CAR CLUB získal jako první firma v ČR certifikát společensky odpovědné firmy

20.06.2012 10:59

Společnost CAR CLUB, která již několik let poskytuje komplexní poradenské služby hendikepovaným a pomáhá se zajištěním jejich mobility mj. nabídkou nových vozů ŠKODA, získala 19. června jako první firma a instituce v České republice mezinárodní certifikát IQNet a národní certifikát CQS pro systém managementu společenské odpovědnosti podle specifikace IQNet SR 10.

V rámci galavečera vyhlášení nejúspěšnějších českých firem, který už po 18. pořádalo sdružení Czech TOP 100, slavnostně předal certifikát společnosti CARCLUB Dr. Vladimír Filiač, prezident CQS - Sdružení pro certifikaci systému jakosti. Za CAR CLUB ocenění  ijal obchodní ředitel David Prostý a vedoucí Obchodního centra CAR CLUB v Plzni David Kosina.
 
Prezident CQS při galavečeru v pražském paláci Žofín ocenil skutečnost, že „certifikát společenské odpovědnosti získala jako první firma, jejímž hlavním posláním je jednak zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, jednak v duchu svého hesla ´hendikepovaní pomáhají hendikepovaným´  nabízí komplexní program různých produktů a služeb pro spoluobčany se zdravotním postižením. Na pozadí různých kauz, jež nyní hýbou politikou a mají nemalý společensko-ekonomický dopad, jsou vysoké standardy společenské odpovědnosti firem včetně důsledných antikorupčních zásada principů férového obchodu, naléhavou celospolečenskou potřebou,“ zdůraznil prezident CQS.
 
Za společnost CAR CLUB označil David Prostý ocenění jako závazek k trvalému zkvalitňování práce jak při vytváření smysluplných pracovních aktivit pro hendikepované, tak pro rozšiřování nabídky komplexního poradenství a služeb pro zdravotně postižené spoluobčany. Jak upozornil, české podniky a instituce mohou k dalšímu rozvoji projektu CAR CLUB přispět řadou možných forem.
 
David Prostý vyzdvihl v tomto kontextu, že CAR CLUB v minulých dnech ke svému současnému generálnímu partnerovi ŠKODA AUTO získal dalšího generálního partnera v opět prestižním podniku, a to v České pojišťovně, kdy právě obchodní centra společnosti CAR CLUB budou nabízet hendikepovaným a jejich rodinám exkluzivní a mimořádně výhodné formy pojištění od České pojišťovny.
 
Společnost CAR CLUB získala mezinárodní  certifikát IQNet a národní certifikát CQS pro systém managementu společenské odpovědnosti podle specifikace IQNet SR10. Specifikace IQNet SR10 byla vytvořena v rámci mezinárodní certifikační sítě IQNet. Specifikace vychází ze struktury normy ISO 9001 a obsahuje principy a základní témata normy ISO 26000. Tímto certifikátem prokazuje organizace svůj aktivnízájem o zainteresované strany, pochopení jejich požadavků a snahu o naplnění těchto požadavků.
Milan Smutný
 
 
 
Klíčová slova: