Speciální software

Speciální software pro zrakově postižené je alfou a omegou zpřístupnění práce s počítačem pro tuto skupinu uživatelů. Členíme je na:
- hlasové výstupy (odečítač obrazovky + hlasová syntéza)
- softwarové lupy (s hlasovou podporou nebo bez ní)
- programy pro zpracování tištěného textu
- programy se speciálními funkcemi
Výběr vhodného softwaru a správné zaškolení jsou rozhodujícími faktory, které ovlivní, jak uživatel s počítačem se speciálním vybavením bude spokojen. O získání speciálního softwaru se informujte u svého konzultanta, který vám poskytne odbornou pomoc a poradí, jak získat tyto pomůcky.

Elvos, s.r.o.

28.12.2006 10:21

Firma dodává celou škálu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené:
- hlasový výstup WinMonitor s hlasovou syntézou WinTalkerVoice, program pro zpracování tištěné předlohy ZoomView, sada podpůrných programů pro začátečníky Asistent
- digitální čtecí zařízení, digitální lupy, elektronické zápisníky
- kamerové lupy vlastní výroby
- elektronické orientační pomůcky pro nevidomé (zařízení dálkově ovládaná nevidomou osobou, která usnadňují prostorovou orientaci, případně podávají i hlasovou informaci.)
O získání speciálního softwaru se informujte u svého

konzultanta.

Adaptech

28.12.2006 10:26

ADAPTECH je distributorem software britské společnosti Dolphin pro Českou republiku. Dolphin je jednou z vůdčích světových firem, zabývajících se vývojem software pro zpřístupnění osobních počítačů zrakově postiženým uživatelům. Nabídka software zahrnuje spektrum programů, ze kterého si každý uživatel může vybrat produkt podle stupně zrakového postižení a podle svých individuálních potřeb.

ACE Design

05.11.2012 7:23

Firma je garantem vývoje programového vybavení pro zrakově postižené – SW produkty OKO, ( WinMonitor, Asistent, BookMan, ZoomView apod.) a komplexně zajišťuje dodávky a servis digitálních kompenzačních pomůcek (digitální čtecí přístroje a zápisníky s hlasovým výstupem, digitální zvětšovací lupy).

Galop, s.r.o.

10.06.2014 23:32

Firma se výhradně specializuje na počítačové pomůcky a pomůcky tzv. těžké optiky. Nabízí:
- speciální software (softwarová lupa Magic, odečítač Jaws včetně české hlasové syntézy Hlas, program pro práci se skenerem a s dalšími funkcemi WinMenu)
- čtecí zařízení pro nevidomé, digitální lupy, elektronické zápisníky, braillské řádky

- kamerové zvětšovací lupy (Optron, Prisma, TVi od Ash Technologies, Andromeda)

- kamerové televizní lupy (Topaz, Ruby, Topaz Duo, Sapphire, Optron, Eclipse, Prisma, TVi Color, ColorMouseUSB)

- digitální zvětšovací televizní lupy - pro slabozraké uživatele nabízíme jak v běžném stolním provedení, tak v přenosné verzi

- digitální čtecí zařízení pro nevidomé

- zařízení s hlasovým výstupem, určená pro uživatele nevidomé či se zbytky zraku

- zápisníky a mobilní telefony

– digitální zápisník pro nevidomé s hlasovým výstupem, zápisníky PAC Mate Omni, zápisník GIN, mobilní telefony s hlasovým výstupem

- braillské zobrazovače a hmatová grafika

– braillské řádky Focus, braillský řádek PAC Mate 40 PBD, fuser Zy-Fuse a Zy-Tex papíry

- speciální software pro Windows

- odečítací program JAWS, zvětšovací program MAGic, WinMenu GALOP, MagnaVista GALOP, hlasový výstup HLAS, JAWS – ceny upgrade, MAGic – ceny upgrade

O získání speciálního softwaru se informujte u svého konzultanta.

 

Spektra, vdn

10.06.2014 23:40

Výrobní družstvo nevidomých Spektra dodává celou řadu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené:
- speciální program. vybavení - dovoz sw lupa ZoomText s lokalizací, prodej odečítače Window-Eyes s českou lokalizací. Program je dodáván s českou hlasovou syntézou WinTalkerVoice, vývoj a prodej programu pro zpracování tištěné předlohy pro slabozraké Bizon
- počítačové pomůcky (Digitální lupy, čtecí přístroje, elektronické zápisníky, braillské řádky Braille Voyager firmy Tieman)
- kamerové zvětšovací TV lupy (Twinkle a Traveller od firmy Tieman, Prisma, TVi od Ash Technologies)
- slepecké psací stroje Ostatní pomůcky (hry, peněženky, hodinky, měřidla)
O získání speciálního softwaru se informujte u svého

konzultanta.

 

Pracovní stanice pro nevidomé a slabozraké

10.06.2014 23:41

Radek Pavlíček v Knihovnickém zpravodaji Vysočiny ročník 12/číslo 2 popisuje nabídku speciálních programů pro nevidomé a slabozraké na tuzemském trhu.

BrailleTech, s.r.o.

10.06.2014 23:44

Firma Brailletech zastoupuje holandskou společnost ALVA (vývoj a výroba braillských řádků pro nevidomé) a americkou společnost GW MICRO (vývoj a dodavatel odečítacího programu obrazovky Window-Eyes, který je plně lokalizován pro české prostředí. Jako hlasovou syntézu používá program WinTalker Voice. Pokud chcete program Window-Eyes pořídit v celé sestavě, kontaktujte firmu Spektra, resp.

ACE Design.

Ergones

10.06.2014 23:46

Olomoucká sociální firma Ergones nabízí různé speciální programy pro odečítání nebo zvětšení textů na obrazovce.