Ostatní pomůcky

Kompenzační pomůcky mohou zrakově postižení získat:
-  koupí ve specializovaných prodejnách Tyflopomůcek
- na lékařský předpis (bílé hole, indikátor hladiny, indikátor světla, měříč krevní glukózy s hlas. výstupem, teploměr lékařský česky mluvící)
- na příspěvek sociálního odboru obcí s rozšířenou působností dle bydliště žadatele.
Odbornými poradními místy jsou krajská střediska společnosti Tyfloservis, o.p.s.

Škola pro výcvik vodicích psů pro nevidomé

28.12.2006 10:30

Prezentace školy připravující vodicí pomocníky obvyklých plemen pro službu těžce zrakově postiženým lidem z celé České republiky. Škola spolupracuje s občanským sdružením Vodicí pes, které pečuje o klienty po předání vodicího psa po celou dobu jeho aktivní služby člověku.

A11Y LTD.

11.06.2014 7:31

Moderní elektronické pomůcky, zejména dotykový telefon iPhone, dodávané společností A11Y LTD, plně zajistí v jediném zařízení i mnohé funkce samostatných pomůcek. Elektronická komunikační pomůcka může s příslušným softwarovým vybavením sloužit i jako indikátor světla, rozpoznávač barev nebo orientační pomůcka. Pomocí dodatečného příslušenství jej lze používat i jako chytrou mluvící váhu, pro ovládání osvětlení nebo jako měřič krevního tlaku.

HELPPES

11.06.2014 7:29

Helppes je nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů a poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa.

Spektra, vdn

11.06.2014 7:26

Výrobní družstvo nevidomých Spektra dodává celou řadu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené:
- Slepecké psací stroje, tzv. Pichtovy stroje
- ostatní pomůcky (hry, peněženky, hodinky, měřidla)
- Počítačové pomůcky (digitální lupy, čtecí přístroje, elektronické zápisníky, braillské řádky Braille Voyager firmy Tieman)
- Speciální program. vybavení - dovoz sw lupa ZoomText s lokalizací, prodej odečítače Window-Eyes s českou lokalizací. Program je dodáván s českou hlasovou syntézou WinTalkerVoice, vývoj a prodej programu pro zpracování tištěné předlohy pro slabozraké Bizon
- Kamerové zvětšovací TV lupy (Twinkle a Traveller od firmy Tieman, Prisma, TVi od Ash Technologies)

DINASYS

02.06.2013 2:00

Společnost DINASYS nabízí produkty z oblasti speciálních informačních a orientačních systémů, které jsou multifunkční a mohou je tedy využívat i lidé se zrakovým handicapem a jsou v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Patří k nim různé navigační, informační a orientační systémy, včetně například popisných štítků v Braillově písmu.

Symbio

05.11.2012 7:50

Občanské sdružení SYMBIO se zabývá výcvikem vodicích a asistenčních psů. Odborný výcvik zaručují cvičitelé s několikaletou praxí, kteří mají za sebou řadu aktivně pracujících vodicích a asistenčních psů. Nabízí klientům, že mohou býti účastni při vlastním výběru psa a jeho výcviku, jakož i poradenství při shánění finančních prostředků na tohoto vodicího či asistenčního psa. Zaručuje klientovi proškolení a následné konzultace po předání psa do užívání, i jeho případné pohlídání v případě klientovy potřeby.

Svárovský

28.12.2006 10:33

Prezentace brněnské firmy, která vyrábí 13 typů bílých holí - orientačních, signalizačních i opěrných. Hole nabízí i v červenobílém provedení pro hluchoslepé. Více informací se můžete dozvědět také v článku věnovaném novému názvosloví bílých holí.

Tyflopomůcky

28.12.2006 10:32

Nejzákladnější kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké najdete ve specializovaných prodejnách Tyflopomůcek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Olomouci a v Praze. Prohlédněte si kompletní sortiment.

Ergones

11.06.2014 7:33

Olomoucká sociální firma Ergones nabízí poradenství a prodej elektronických kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Patří k nim ozvučené mobilní telefony, jednoduché mobilní telefony pro zdravotně postižené uživatele, ozvučené přehrávače MP3, kamerové zvětšovací lupy, digitální čtecí zařízení, digitální lupy a digitální zápisníky.