Seznam úhrad stomických pomůcek

19.02.2013 22:45

Kompletní seznam úhrad stomických pomůcek je k dispozici webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny, přičemž zeleně je označeno zboží, které je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a žlutě zboží s úhradou devadesát a více procent.

Klíčová slova: