Obecně o prevenci

Kodex proti rakovině

08.12.2008 9:28
Desatero pro život na stránkách Komplexního onkologického centra shrnuje rady, čeho se vyvarovat a na co nezapomínat.

Prevence nádorů.cz

08.12.2008 9:35
Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví - Projektů podpory zdraví, které pravidelně vyhlašuje Útvar hlavního hygienika ČR MZ ČR. Projekt nesl název Onkologická prevence na internetu. Projekt si klade za cíl seznámit co nejširší spektrum obyvatel se základními principy primární a sekundární onkologické prevence, poučit je o možných důsledcích rizikového životního stylu, nabídnout jasnou alternativu a informovat o zákonných právech na onkologickou prohlídku. Předkladatel projektu a odborný garant stránek je Masarykův onkologický ústav v Brně.

Prevence nádorů

08.12.2008 9:36
Sekce na webu Ligy proti rakovině se zabývá prevencí různých nádorů a zásadami zdravé výživy.