Program prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

17.06.2014 22:48

Webové stránky programu se soustřeďují na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, informují o programu Modrý autobus, o možnosti otestovat si svoje riziko.