Organizace

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

28.05.2008 12:53
SPCCH poskytuje služby pro dospělé kardiaky, respiriky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou, onkologickým onemocněním, dialyzované pacienty, postižené únavovým syndromem, vertebrogenním onemocněním, dále letní a zimní tábory a rehabilitačně výchovné pobyty pro děti postižené astmatickým a alergickým onemocněním, diabetem, epilepsií, celiakálií, kardiovaskulárním onemocněním.

Alergologicko - imunologická ambulance pro děti Ostrava

12.06.2014 22:38

Web informuje o činnosti ambulance a v sekci pro rodiče přináší texty o alergii, astmatu, alergické rýmě, kožní alergii, pylovém zpravodajství, odpovědi na nejčastější otázky a adresy alergologů v okolí.

Česká iniciativa pro astma

12.06.2014 22:35

Hlavní cíle ČIPA o.p.s. jsou: ● informovat odbornou o laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat je uvádět do praxe; ● iniciovat, podporovat a organizovat edukační aktivity určené: a) nemocným b) zdravotnickému personálu c) specialistům i praktickým lékařům d) učitelům e) veřejné správě a jejím orgánům f) široké veřejnosti ● vydávat odborné tiskové materiály, videoprogramy, organizovat semináře a mediální kampaně zaměřené na komplexní problematiku astmatu s důrazem na edukaci astmatiků.

Klub AA Homolka

14.11.2012 22:08

Klub byl založen při oddělení dětské alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v roce 1998. Sdružuje rodiny, v nichž vyrůstají děti trpící alergií a astmatem. Aktivity Klubu jsou rozmanité, od získávání a šíření informací o problematice jednotlivých alergických onemocnění, k organizaci odborných besed pro rodiče, vydávání klubového časopisu Motýlek, do něhož přispívají samy děti, či zajišťování zábavných a naučných akcí pro dětské pacienty. Klub distribuuje časopis „Alergie, astma, bronchitida“ a svou činností přispívá ke zkvalitnění péče o dětské alergiky a astmatiky a jejich informovanosti. Nejoblíbenější akcí Klubu je každoroční léčebný třítýdenní pobyt alergických dětí u moře s odborným doprovodem, který je určen dětem školního věku s atopickým ekzémem, průduškovým astmatem, alergickou rýmou, poruchami imunity nebo opakovanou respirační infekcí.

Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ČR

14.11.2012 22:04

SPAE je dobrovolným, neziskovým občanským sdružením. Je otevřena všem občanům, postiženým lupénkou, atopickým ekzémem a vitiligem. Dále pak všem, kteří mají o činnost SPAE zájem humánně nebo na základě své profese. Má kluby v Pardubicích, Liberci, Brně, Prostějově, Ostravě, Praze a Žďáru nad Sázavou

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

14.11.2012 21:57

Stránky dobrovolného sdružení lékařů, vysokoškoláků-nelékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborným zájmem je obor alergologie a klinická imunologie. ČSAKI je autonomní organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, působící na území České republiky a jejím sídlem je Praha.

Nadace Javorník

14.11.2012 21:54

Nadace Javorník byla založena v roce 1997 s cílem pomáhat dětem, ohroženým a postiženým vlivem nepříznivého životního prostředí a kromě individuální pomoci podporovat zejména zdravotnická zařízení, poskytující preventivní a zdravotní péči dětem postiženým chronickým onemocněním dýchacích cest, alergiemi, sníženou imunitou, obezitou, poruchami výživy a dalšími "civilizačními" nemocemi.

Místní skupina Českého červeného kříže Prosek

14.11.2012 21:48

Místní skupina ČČK Prosek je neziskovou organizací zabývající se pořádáním ozdravných klimatických pobytů pro děti s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza. Tyto ozdravné pobyty se konají v doprovodu rodičů a jsou dotovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je otevřená pro všechny děti s chronickým onemocněním, zejména alergiky, astmatiky a ekzematiky. Zaměřuje svoji činnost především na pomoc rodinám chronicky nemocných dětí při řešení složitých životních situací, které jsou s léčením chronicky nemocných dětí spojeny.

Nadační fond Astma

14.11.2012 21:43

Nadační fond se zaměřuje mj. na finanční podporu a zajišťování klinického výzkumu průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, dále publikační činnosti a prezentace výsledků výzkumu průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.

Máša

28.05.2008 17:14
Pražské občanské sdružení pro ekzematiky, astmatiky a alergiky sdružuje  laiky i odborníky, kteří jsou ochotni pomáhat nemocným a podporovat výzkum alergických onemocnění. Klientům nabízí lékařské konzultace, psychologické poradenství, zprostředkovává kontakty na další zařízení a odborníky, organizuje letní i zimní léčebné pobyty či víkendové výjezdy. Prostřednictvím tištěných materiálů, internetu a telefonní linky informuje nejen o svých aktivitách, ale také o léčebných prostředcích a zásadách v oblasti alergií, astma a ekzémů a poskytuje prostor pro výměnu zkušeností mezi samotnými klienty.

Sdružení pro alergické a astmatické děti

28.05.2008 16:59
SAAD je brněnské sdružení rodičů, pracovníků ve zdravotnictví a všech, kteří se chtějí podílet na kvalitní informovanosti a pomoci v prevenci a léčbě alergií a poruch imunity v dětském věku. Vydává čtyřikrát ročně časopis a na svých webových stránkách informuje také o letních a zimních klimatických pobytech a dalších aktivitách.

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

28.05.2008 13:03
Stránky sdružení obsahují kromě kontaktních údajů a základních informací o činnosti mapku s odkazy (ne vždy aktuálními) na kluby alergiků a astmatiků.

Sdružení pro alergické a astmatické děti

12.06.2014 22:41

SAAD je sdružení rodičů, pracovníků ve zdravotnictví a všech, kteří se chtějí podílet na kvalitní informovanosti a pomoci v prevenci a léčbě alergií a poruch imunity v dětském věku. Vydává čtyřikrát ročně vlastní časopis v nákladu 5000 výtisků. Organizuje letní klimatické pobyty.