Česká iniciativa pro astma

12.06.2014 22:35

Hlavní cíle ČIPA o.p.s. jsou: ● informovat odbornou o laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat je uvádět do praxe; ● iniciovat, podporovat a organizovat edukační aktivity určené: a) nemocným b) zdravotnickému personálu c) specialistům i praktickým lékařům d) učitelům e) veřejné správě a jejím orgánům f) široké veřejnosti ● vydávat odborné tiskové materiály, videoprogramy, organizovat semináře a mediální kampaně zaměřené na komplexní problematiku astmatu s důrazem na edukaci astmatiků.