Česká společnost alergologie a klinické imunologie

14.11.2012 21:57

Stránky dobrovolného sdružení lékařů, vysokoškoláků-nelékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborným zájmem je obor alergologie a klinická imunologie. ČSAKI je autonomní organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, působící na území České republiky a jejím sídlem je Praha.

Klíčová slova: