Monitoring médií

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu

05.10.2022 9:11
 
STOP - Stodůlecký posel

Valdštejnská zahrada ožila 12. září rejem pohádkových bytostí a umožnila malým i velkým návštěvníkům vstoupit do světa pohádek. Zábavné odpoledne plné her a tance si užívaly dvě stovky dětí se sluchovým postižením. Společnosti jim dělali skřítci, víly a další tajuplné bytosti.  

Všechny aktivity byly tlumočeny do českého znakového jazyka.  

V nemocnicích v Třebíči a v Havlíčkově Brodě jsou zakázány návštěvy, důvodem je šíření respiračních nemocí a covidu

05.10.2022 9:15

V nemocnicích v Třebíči a v Havlíčkově Brodě jsou od úterý 4. října s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci - respirační nemoci, COVID - v regionu, zakázány návštěvy. Uvedené omezení se nevztahuje na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, otců u porodu a doprovodu dětí, pokud navštěvující osoby nevykazují příznaky respiračního onemocnění.

Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 4. 10.:  

Předávání Křišťálových kamínků 2022

05.10.2022 9:16
 
ČT 1

18:00 Události v regionech - Ostrava

 
Jana FABIANOVÁ, moderátorka

Uznání jednotlivcům i kolektivům, které pečují o lidi se zdravotními nebo psychickými handicapy. To je smysl ocenění Křišťálový kamínek. Letos se uděluje po šestnácté. Právě v těchto chvílích v ostravských Dolních Vítkovicích. Díváme se tam živě. Na jména letošních laureátů jsme se těsně před vyhlášením zeptali ředitelky asociace TRIGON Olgy Rosenbergerové. Dobrý večer přeju. Kdo a za co letos Křišťálový kamínek dostane, začněme, prosím kategorii jednotlivců?

Sbírka Bílá pastelka pomůže nevidomým a slabozrakým

06.10.2022 5:08

Třiadvacátý ročník sbírky Bílá pastelka se uskuteční ve dnech 10. až 12. října. Jako každý rok budou dobrovolníci brázdit ulice českých a moravských měst a za příspěvek do sbírky nabízet bílé pastelky. Cíl je jasný, pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem.

Lentilka slaví 30 let a pro své klienty připravila velkolepý dárek

06.10.2022 5:08

Pardubice – Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum letos slaví třicetiny. Vznikla v roce 1992 jako dětské rehabilitační centrum a denní stacionář primárně pro děti s tělesným postižením a logopedickými vadami. Postupně Lentilce přibývaly děti s poruchami autistického spektra a dalšími diagnózami a stacionář se změnil na v České republice unikátní integrační školku. Slavit bude Lentilka ve velkém, a to otevřením nového multisenzorického centra, ve kterém je možné hravou formou rozvíjet pohyb, smyslové vnímání i rozumové dovednosti dětí.

VIDEO: Den sociálních služeb představil v Táboře pomáhající organizace

06.10.2022 5:09

 Sociální služby v úterý od 10 do 16 hodin představily na náměstí T. G. Masaryka v Táboře svou činnost. Na místě bylo kolem desítky organizací. Den sociálních služeb pořádalo Zdravé město Tábor. Smyslem akce bylo seznámil veřejnost se službami, které jednotlivé organizace nabízí.

Uherskohradišťská nemocnice se připojí ke Světovému dni zraku

06.10.2022 5:09

Ve čtvrtek 13. října proběhne v čase od 8 do 13 hodin v prostorách Oční optiky Uherskohradišťské nemocnice preventivní akce u příležitosti Světového dne zraku. Jejím cílem je připomenout široké veřejnosti důležitost prevence očních prohlídek a upozornit na závažnost problému slepoty a očních vad.

Hrdinové handicapu. Ocenění získal šestiletý Oliver, připomněla se i tragická střelba

06.10.2022 5:10

Moravskoslezský kraj v úterý ocenil ty, kteří si to opravdu zaslouží. V budově krajského úřadu proběhl už šestý ročník projektu Rekordy handicapovaných hrdinů.

Lidé, kteří navzdory svému hendikepu bodují ve sportovních soutěžích, či se jako pěstouni starají o postižené. Nebo ti, kteří se snaží vytvořit důstojný život postiženým. Ale také organizace či spolky, které provozují hospic či se starají o vozíčkáře. A nakonec i otec oceněný in memoriam za to, že se postavil při střelbě ve fakultní nemocnici mezi vyšinutého střelce a své dítě.

#related#

Elektrokoloběžky komplikují život nevidomým. Chystá se osvětová kampaň

06.10.2022 5:17

Život nevidomým v Olomouci komplikují nesprávně zaparkované elektrokoloběžky. Tyto dopravní prostředky často stojí na vodících liniích pro slepce a vozíčkáře.

Tomuto tématu se dlouhodobě věnuje organizace TyfloCentrum Olomouc. Ta se rozhodla připravit pro Olomoučany osvětovou kampaň, která lidi upozorní na nesprávně parkování elektrokoloběžek a blokaci vodící linie pro nevidomé.  

Děti úplňku spouštějí prodej uměleckého charitativního kalendáře Labyrint světa a ráj srdce na podporu bydlení lidí s autismem

06.10.2022 5:17

ČR: U příležitosti 400. výročí vydání Komenského nejznámějšího rukopisu Labyrint světa a ráj srdce, vydávají Děti úplňku společně s výtvarníkem a držitelem ceny Magnesia Litera Miroslavem Huptychem umělecký charitativní kalendář. Velkoformátový kalendář na roky 2023/2024 je završením mnohaleté Huptychovy umělecké fascinace Komenského dílem a jeho jednotlivé koláže lze složit v panoramatický obraz z výjevů Labyrintu a Ráje. Výtěžek z prodeje kalendáře je určen na výstavbu komunitního bydlení pro lidi s autismem a těžkým funkčním postižením ve Středočeském kraji.

Sluch slábne po padesátce

06.10.2022 5:18

Pokročilejší věk se projevuje nejen na počtu vrásek ve tváři. Dokáže poznamenat také náš sluchový aparát.  

Video, foto: Nadace Jedličkova ústavu oslavila narozeniny s akordeony

06.10.2022 5:18

Výtěžek z koncertu věnují hudebníci Nadaci Jedličkova ústavu pro potřeby dětí a mladých lidí s tělesným postižením, kteří jsou studenty či klienty Jedličkova ústavu a škol.

 Nadace Jedličkova ústavu byla založena jako jedna z prvních nadací po listopadu 1989, konkrétně 22. října 1990. Vznikla z podnětu rodičů dětí a tehdejší ředitelky Jedličkova ústavu, Anežky Krčkové.
 Foto:
 Z koncertu k narozeninám Nadace Jedličkova ústavu.
 Z koncertu k narozeninám Nadace Jedličkova ústavu....

 

Zdravotnická dopravní služba

07.10.2022 5:09

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Přeprava pacienta může být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě úplně a správně vyplněného formuláře Příkaz ke zdravotnímu transportu, vyplněného odesílajícím lékařem, který přepravu požaduje.

Základní škola Košařiska využívá tiskárnu Braillova bodového písma A co je braillská tiskárna? Tiskárna Index Everest Díky těmto všem vlastnostem je t

07.10.2022 5:10

Braillovo bodové písmo ve dvacátých letech 19. století sestavil Francouz Louis Braille (1809-1852), který byl sám od dětství nevidomý.

Inspirací při vzniku písma pro nevidomé bylo tajné písmo, určené pro vojenské účely. Braillskou abecedu tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání.  

Sbírka Bílá pastelka pomůže nevidomým a slabozrakým

07.10.2022 5:10

Třiadvacátý ročník sbírky Bílá pastelka se uskuteční ve dnech 10. až 12. října. Jako každý rok budou dobrovolníci brázdit ulice českých a moravských měst a za příspěvek do sbírky nabízet bílé pastelky. Cíl je jasný, pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem.

INSPO Online 2022 ukáže, jak technologie pomáhají lidem

07.10.2022 5:11

Už 22. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se letos uskuteční jen v online podobě. Proběhne ve čtvrtek 3. listopadu od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin na ni naváže Agora – vzdělávací akce o ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Pořadatelé zveřejnili program INSPO Online 2022, který představí řadu novinek usnadňujících život lidem se zdravotním znevýhodněním. Projekt Slyším očima využívá brýle pro rozšířenou realitu. Neslyšící si brýle nasadí třeba při odchodu z domu.

Co je to rehabilitační ošetřovatelství a má nějaká specifika u diabetika?

07.10.2022 5:11

Pod pojmem rehabilitační ošetřovatelství si leckterý laik představí cvičení s fyzioterapeutem. Do tohoto procesu rekonvalescence pacienta je však zapojena aktivně i zdravotní sestra a také pomocný zdravotnický personál v podobě sanitáře nebo ošetřovatele. Jedná se v podstatě o vzájemnou spolupráci zdravotnického personálu, jež má jasný cíl – začlenit léčícího se člověka opět do normálního života. Má však taková péče nějaké specifické rysy u diabetika?

Výpomoc, když zdraví neslouží. Nejdůležitější je říct si o podporu včas

07.10.2022 5:17

Pokud jste dlouhodobě nemocní, je omezena vaše schopnost vydělávat peníze. A tak očekáváte, že stát pomůže. Je to pravda, jen to někdy zpropadeně dlouho trvá. O to důležitější je říct si o podporu včas. Sledujte velký seriál MF DNES k sociálním dávkám.

Ať už máte nárok na jiné peníze od státu, či ne, může se stát, že vás kvůli onemocnění čeká nějaký vyšší jednorázový výdaj. Třeba potřebujete auto, abyste mohli dopravovat nemocné dítě k lékaři, upravit domácnost tak, aby se v ní mohl pohybovat vozíčkář, neobejdete se bez vodicího psa…

Milujte své oči, vyzývá Světový den zraku

07.10.2022 5:17

Chránit svůj zrak je důležité nejen během léta, ale i v podzimních měsících. V posledních letech navíc mnoho lidí podceňovalo a odkládalo preventivní prohlídky u očaře. Na důležitost prevence upozorňuje i Světový den zraku, který letos připadá na 13. října 2022.

Světový den zraku se koná každý rok 2. čtvrtek v říjnu a zastřešuje ho The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).  

Kříšťálový kamínek pro naši JIP pro kojence a děti

07.10.2022 5:18

V úterý 4. října se uskutečnilo předávání prestižního ocenění Křišťálový kamínek 2022, které získalo pět nominovaných osobností a organizací za záslužné aktivity a pomoc lidem se zdravotním nebo psychickým onemocněním. Jednou z oceněných je i Jednotka intenzivní péče pro kojence a děti MNO.

Hodinka s harmonikou zpříjemňuje pobyt pacientům na oddělení následné péče

07.10.2022 5:19

6.10.2022 7:25 STRAKONICE - Oddělení následné péče strakonické nemocnice pečuje o pacienty vyžadující dlouhodobější léčebně-rehabilitační péči s perspektivou propuštění. Jedná se tedy o pacienty, u nichž lze předpokládat, že terapie a intenzivní rehabilitace povedou ke zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti. K uzdravení těla je ale samozřejmě důležitá také duševní pohoda. Udržet si ji, může být při dlouhodobější hospitalizaci, náročné. Proto se zaměstnanci na oddělení snaží pobyt převážně seniorům co nejvíce zpříjemnit.

Bílá pastelka je výjimečná, potřebujete k ní barevný papír. A pokaždé vám nakreslí něco moc krásného

08.10.2022 7:33

Veřejnou sbírku Bílá pastelka organizuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky společně s krajskými Tyfloservisy a Tyflocentry. Vybrané peníze pomohou s pokrytím nákladů specifických služeb pro lidi s těžkým zrakovým postižením. A my vše probereme s Olgou Šintákovou a Vladislavou Mušínskou z krajského ambulantního střediska organizace Tyfloservis v Hradci Králové.

Funkce přístupnosti v Silesii umožňují nevidomým prohledávat prostředí s virtuální bílou holí

08.10.2022 7:33

Datum vydání: Platformy: V minulém dílu seriálu o implementaci přístupnosti pro nevidomé do hry 1428: Shadows over Silesia jsme skončili podrobným popisem asistence při navigaci.

Nyní si popíšeme další funkce, díky kterým má nevidomý možnost nejen nechat se vést za ručičku, ale i projevit vlastní iniciativu a dohledávat třeba nepovinné nebo skryté předměty. Máme toho ještě hodně před sebou a...

 

Rokycany mají nevidomého mistra světa ve vzpírání

08.10.2022 7:34

Rokycanský borec Martin Bihary se vydal do egyptské Alexandrie bojovat o titul mistra světa ve vzpírání ve váhové kategorii do 90 kg. Jeho boj byl více než úspěšný!

Skvělou zprávu o zlatém úspěchu rokycanského sportovce oznámil světu Jan Šašek.  

Jak stát podporuje pozůstalé. Důchod nedostane každý a nemusí být trvalý

08.10.2022 7:35

Když zemře životní partner, je to vždy tragédie a žádné peníze tu ztrátu nevyváží. Jenže po čase začne jeden příjem v domácnosti přece jen chybět. Stát na pozůstalé myslí a přiznává jim vdovský a vdovecký důchod. A požádat o něj lze až ve chvíli, kdy nejhorší smutek ustoupí – až pět let zpětně.

6. ročník charitativního pochodu na Konopišti

08.10.2022 7:44

Příběh Danielky: Celý výtěžek bude věnován 3leté Danielce Vinšové, která trpí Merosin deficitní kongenitální svalovou dystrofií. Je to velmi vzácné onemocnění, jež má v ČR okolo 5 pacientů. Je nejen vzácné, ale zatím i neléčitelné. Toto onemocnění se projevuje především celkovou svalovou slabostí, proto se součástí života Danielky stalo pravidelné intenzivní cvičení. Několikrát denně cvičí doma s maminkou, 2× za rok má nárok na lázně, které proplácí pojišťovna, ale nejvíc ji pomáhají intenzivní neurorehabilitace, které si musí rodina hradit sama.

Znáte práva pacientů v České republice? Týkají se nejen diabetiků

08.10.2022 7:45

Práva pacientů v České republice jsou pevně ukotvena v několika právních předpisech. Jejich znalost vám může v mnohém prospět, pokud se setkáte s nějakým nedorozuměním v oblasti poskytování zdravotní péče. Osvětlete si některá z nich společně s námi, a to ať se léčíte s diabetem, či nikoliv.

Stránky