Zdravotnická dopravní služba

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Přeprava pacienta může být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě úplně a správně vyplněného formuláře Příkaz ke zdravotnímu transportu, vyplněného odesílajícím lékařem, který přepravu požaduje. Příkaz pro cestu zpět vyplňuje lékař, jenž zdravotní péči poskytl, opět po zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů nutný. U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař poskytovatele, který o kontrole rozhodl. Může však nastat situace, kdy tento lékař příkaz z objektivních důvodů nevystaví – např. když jste pozváni na kontrolu až za delší časové období, takže nelze vyloučit změnu vašeho zdravotního stavu, a tím i indikace k přepravě. V takovém případě byste se měli obrátit na svého praktického lékaře, jenž posoudí váš aktuální zdravotní stav, a je-li přeprava ze zdravotních důvodů indikována, vystaví vám příkaz ke zdravotnímu transportu. Příkaz pro cestu zpět však už vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, pokud jste nebyli v péči nelékařských zdravotnických pracovníků (např. rehabilitace, rentgen). V tomto případě vám praktický lékař vypíše příkaz ke zdravotnímu transportu na cestu tam i zpět. Lékař může také...

 

Klíčová slova: