Základní škola Košařiska využívá tiskárnu Braillova bodového písma A co je braillská tiskárna? Tiskárna Index Everest Díky těmto všem vlastnostem je t

Braillovo bodové písmo ve dvacátých letech 19. století sestavil Francouz Louis Braille (1809-1852), který byl sám od dětství nevidomý.

Inspirací při vzniku písma pro nevidomé bylo tajné písmo, určené pro vojenské účely. Braillskou abecedu tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání.  

Braillovo písmo je pro zrakově postižené symbolem gramotnosti, je to způsob, jak si například v domácnosti označit různé předměty, zaznamenat si důležité poznámky, ale také neztratit kontakt s tištěným textem. Je to způsob komunikace a nástroj, díky němuž se lze vzdělávat i bez kontroly zraku. Lze tak vnímat nejen gramatické, ale i grafické členění textu. Jednou z pomůcek, které slouží k praktikování braillského písma, jsou tzv. braillské tiskárny. Tento...

 

Klíčová slova: