Současná politika státu vůči ohluchlým občanům

19.04.2013 14:57

Mgr. Eva Liberdová se v článku pro Fórum sociální politiky č. 4/2012 zaměřuje na faktory a praktiky, které brání ohluchlým lidem začlenit se do běžného života. Srovnává současně, jak stát podporuje či nepodporuje neslyšící lidi komunikující znakovým jazykem, resp. osoby ohluchlé, které potřebují ke komunikaci simultánní přepis mluvené řeči.

V úvodu svého článku uvádí autorka na pravou míru mýtus, že každý, kdo neslyší, používá znakový jazyk. Naopak těchto lidí je ve srovnání s ohluchlými osobami, jež preferují domluvu psanou češtinou, která je pro ně mateřským jazykem, výrazná menšina.

Celý příspěvek je ve formátu PDF v příloze.

Klíčová slova: