Sociálně právní problematika

Poradna pro uživatele sociálních služeb

10.11.2007 20:00
Stránky systémového projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, který byl již ukončen. Některé informace se však dají využít, zejména zde zůstala funkční e-poradna, kde jsou zveřejněny odpovědi na aktuální dotazy.  

Farní charita Karlovy Vary

12.11.2007 11:41
Poradna Farní charity Karlovy Vary poskytuje sociálně-správní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, předává rady a informace o právech, povinnostech a zájmech, nabízí možnosti řešení sociálních problémů nebo náročných životních situací, pomáhá získat kontakt s potřebnými sociálními zařízeními, příp. jinými zdroji pomoci. Součástí poradny je kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.

Informační a poradenské centrum Kontakt

02.08.2012 11:07

Pracoviště Centra sociálních služeb Praha poskytuje odborné sociální poradenství lidem v sociální nouzi, obracet se na ně mohou lidé se zdravotním postižením.

Alfabet.cz

23.06.2014 22:49

Na informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením na portálu Alfabet.cz se lze obracet s dotazy ohledně pracovního práva v souvislosti s péčí o dítě se zdravotním postižením, invalidního důchodu rodičů i dětí, důchodového zabezpečení rodičů, výkladu právních norem ohledně vzdělávání dětí se zdravotním postižením (integrace, speciální vzdělávání , asistence).

Infoposel.cz

23.06.2014 22:53

Do sociálně-právní a psychologické poradny informačního systému pro zdravotně postižené Infoposel.cz bylo možné posílat dotazy týkající se nejrůznějších životních situací. V současné době (1.8.2012) je na stránkách sdělení, že zadávání dotazů bylo dočasně pozastaveno. Je možné však využít archiv dotazů, nebot spousta dotazů se opakuje a dá se zde tedy najít odpověď na mnohé z nich.

Asociace Parkinson - Help

23.06.2014 22:54

Asociace Parkinson-Help o.s. nabízí pro všechny nemocné Parkinsonovou nemocí možnost využít poradny s dotazy zdravotními (odpovídají neurolog, psycholog, psychiatr), sociálně právními (odpovídá právník) a na nemocné, kteří mají několikaleté zkušenosti s nemocí.