Zdravotní postižení všeobecně

Arkadie

11.11.2007 11:03
Teplická společnost Arkadie si jako svůj cíl stanovila pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům od ranného dětství až po dospělost. Za tímto účelem zřídila Pomocnou, zvláštní školu a Praktickou školu , provozuje Nestátní zdravotnické rehabilitační zařízení, denní stacionáře pro těžce zdravotně postižené klienty, chráněné dílny, denní integrovanou dopravu , chráněné bydlení. Na denní péči navazuje využití volného času, poradenství (speciálně pedagogické, profesně orientační, pracovní, sociální, včetně krizové intervence) a podpora rodiny.

Pečující on-line

12.11.2007 7:17
Server Pečující on-line má na svých stránkách také poradnu pro seniorskou problematiku a pro pečující starající se o vážně nemocné rodinné příslušníky.

Lifetool

13.09.2012 16:37

Odborná poradna Lifetool je součástí Střediska celostátních programů a služeb (Středisko CPS), jehož zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Lifetool poskytuje odborné sociální poradenství a vzdělávací služby v oblasti asistivních (podpůrných) technologií a alternativní komunikace. Specializuje se především na bezbariérový přístup k počítači a jeho využití jako prostředku pro alternativní a augmentativní komunikaci.

Alfabet.cz

23.06.2014 22:56

Na informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením na portálu Alfabet.cz se lze obracet s dotazy ohledně pracovního práva v souvislosti s péčí o dítě se zdravotním postižením, invalidního důchodu rodičů i dětí, důchodového zabezpečení rodičů, výkladu právních norem ohledně vzdělávání dětí se zdravotním postižením (integrace, speciální vzdělávání , asistence).

Práce pro ZP

23.06.2014 22:56

Informační a vzdělávací portál Práce pro ZP je zaměřen na potřeby osob se zdravotním postižením a na jejich uplatnění na trhu práce. Poradenská sekce se člení na pracovně právní poradnu a pracovní rehabilitaci. 

Vlastní cestou

23.06.2014 23:02

Pražské občanské sdružení Vlastní cestou nabízí konzultace a společné hledání řešení problémů týkajících se zaměstnání, studia nebo jiných oblastí života osob se zdravotním postižením, zejména lidí s tělesným postižením. Je připraveno odpovídat i na e-mailové dotazy, odpověď přijde zpravidla do týdne.