Sluchové postižení

Česká unie neslyšících

24.06.2014 15:00

Stránky ČUN uvádějí kontakty na jednotlivé oblastní organizace ČUN a na ústředí České unie neslyšících, kde je možné získat odpovědi na vše, co se vztahuje k České unii neslyšících a kultuře Neslyšících v Česku.

Gong

24.06.2014 15:01

Časopis pro sluchově postižené Gong nabízí poradnu pro šelestáře (lidi s tinitem, trpící šelestem) a poradnu pro uživatele sluchadel.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

24.06.2014 15:03

Stránky FRPSP uvádějí kontakty na Poradenské centrum Stodůlky, Informační centrum o hluchotě, sociální poradnu, psychologickou poradnu, logopedickou poradnu a speciální pedagogicko-psychologickou poradnu.

LORM - společnost pro hluchoslepé

24.06.2014 15:05

Stránky společnosti pro hluchoslepé LORM uvádějí kontakty na poradenská centra v Praze, Liberci, Brně, Ostravě, Jindřichově Hradci a Hradci Králové.