Farní charita Karlovy Vary

12.11.2007 11:41
Poradna Farní charity Karlovy Vary poskytuje sociálně-správní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, předává rady a informace o právech, povinnostech a zájmech, nabízí možnosti řešení sociálních problémů nebo náročných životních situací, pomáhá získat kontakt s potřebnými sociálními zařízeními, příp. jinými zdroji pomoci. Součástí poradny je kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.